Mostrar 5 resultados

Descrição arquivística
MHCB, Servei d'Arqueologia Església
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

Memoria de la excavación de la iglesia y hospital de Sant Llàtzer, Barcelona : 1 campaña, septiembre-diciembre de 1989,2 campaña, noviembre de 1990 a enero de 1991,3_ campaña, mayo-octubre de 1991

  • Intervenció realitzada a la capella de Sant Llàtzer, es pot veure l'evolució de la capella des de l'any 1114, fins al segle XX. -- Amb la col.laboració de Montserrat Gumà i Marquès, Albert López Mullor
  • Original a la Diputació de Barcelona
  • A l'expedient: v.1 - Documentació administrativa i llistats de fotografies; v.2 - Inventari de materials; v.3 - Dibuixos de 1991
  • Pdf al HD

Església de Sant Llàtzer, Ciutat Vella, Barcelona : informe sobre la conservació i restauració de la cúpula barroca de la Capella del Sant Sepulcre

Estudi sobre l'estat de conservació en que es troba la cúpula de fusta policromada de la capella del Sant Sepulcre. -- A l'expedient: Trabajos previos a la restauración y reutilización de la capilla de Sant Llàtzer ; Estudio sobre el estado de conservación de la cúpula barroca / Associació Can Xatarra ; i documentació administrativa

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de Sant Miquel : dates de la intervenció: del 24 de maig al 17 de juny de 2011

Intervenció motivada per la construcció del monument als Castellers. Els estrats excavats corresponen a època contemporània i es relacionen o bé amb nivells de reompliment i anivellació, o bé amb la instal.lació de serveis que han afectat profundament la zona (especialment un gran col.lector de desguàs). Les estructures descobertes s'ha de valorar que la documentació de les mateixes ha estat sempre de manera molt parcial, limitant-se només a la part superior de les mateixes i no sempre en tota la seva extensió. Es documenta també un mur que es podria relacionar amb l'antiga església de Sant Miquel.