Mostrar 1 resultados

Descrição arquivística
Ager Arqueologia, S.L. Princesa, Carrer Com objeto digital
Previsualizar a impressão Ver:
Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de la Princesa, núm. 11 al Districte ...
Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de la Princesa, núm. 11 al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 3 al 21 de juny de 2019