Mostrar 13 resultados

Descrição arquivística
Espalter, Carrer
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

1 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Intervenció arqueològica als carrers Espalter 1B-11, carrer de Sant Pau 66, carrer Sant Josep Oriol 7-11, plaça Salvador Seguí : de setembre de 2007 a maig de 2009

  • S'ha pogut documentar restes que s'inscriuen en un total de set fases d'ocupació. Documentació d'estructures d'emmagatzematge i un enterrament en fossa simple del neolític mig. Del Bronze Antic s'han documentat estructures variades, com les fosses d'emmagatzematge i els clots de sostinement. Als segles XVI i XVII la zona continua destinada a tasques agràries, s'han documentat rases de camp de conreu i sitges. També s'han documentat tres sínies de catúfols. També s'ha pogut determinar l'existència d'una canalització de pedra que permetia la captació d'aigua del nivell freàtic per tal de conduir-la cap a l'interior de la sínia.
    Documentació de dos dipòsits i de l'hipogeu al segle XVIII, en el període de primera urbanització del Raval. Documentació a finals del XVIII de murs que formarien part de la presó de dones que rebien el nom de "Cases Galera". Documentació d'una habitació que hauria estat la bugaderia del recinte penitenciari.
    L'enderrocament de la presó donarà pas a la creació de la plaça Salvador Seguí. -- Conté: Vol.1: Text i annex 1 de documentació administrativa, annex 2 doc. fotogràfica i annex 3 doc. planimètrica
  • Vol.2: annex 4, fitxes UE
  • Vol.3: annex 5, inventari de materials arqueològics, annex 6 làmines de materials i annex 7 informe antropològic.

Estudi històric documental de la finca núm. 5 del carrer d'Espalter de Barcelona : març de 2002

L'edifici es troba edificat en una porció de terreny que formava part d'una de les cinc parcel·les en que estava segregat un hort tancat, aixecant-se l'edifici en el decurs de la primera meitat del segle XIX. La regularitat del terreny, quasi un rectangle, indica clarament la seva definició dins d'un procés d'urbanització planificat.-- A l'expedient documentació fotogràfica i planimètrica

Resultados 1 a 10 de 13