Mostrar 75 resultados

Descrição arquivística
MHCB, Servei d'Arqueologia Edat Moderna
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

11 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Jaume I : juliol de 1995

S'ha documentat un fragment de la muralla romana d'època fundacional, tallada degut el gran nombre d'infraestructures de carrer que es troben a la zona. També cal destacar la forta presència de material ceràmic d'època moderna. -- A l'expedient documentació administrativa i topogràfica

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Ajuntament de Barcelona : gener - febrer 1995

  • En la intervenció s'han documentat restes corresponents a 3 períodes: romà tardà, modern i contemporani. D'època romana cal destacar la presència d'un mur que podria formar part de la línia de façana d'una edificació ubicada al Decumanus Maximus, així com diferents elements constructius i materials ceràmics del s. V. D'època moderna destaca la presència de material ceràmic i el paviment (s. XVII - XVIII). -- Les fot. són còpies
  • Inventaris en el CD-ROM

Memòria arqueològica carrer Manresa

  • S'han localitzat diferents murs de fonamentacions d'edificis. Dos d'ells són murs medievals ben conservats i podrien formar part del mateix edifici. A més a més, s'han recuperat restes de material ceràmic principalment d'època medieval i modern (s. XIV - XVIII). També síha pogut recuperar restes òssies faunístiques que ens ajuden a saber quina era la seva dieta. -- Pàg. 1 i 2 fotocòpies de les autoritzacions administratives
  • Diapositives digitalitzades
Resultados 71 a 75 de 75