Affichage de 2996 résultats

Description archivistique
Options de recherche avancée
Aperçu avant impression Affichage :

378 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Memoria de los trabajos realizados en la zona B de la plaza de San Miguel y en la Muralla Romana de Barcelona, de la Torre núm. 78, durante la XXXIII campaña arqueológica municipal : campanya XXXIII

Resum dels treballs realitzats a la zona B de la intervenció de la plaça Sant Miquel durant l'any 1973, i un resum de la intervenció a la torre número 78 que amb la número 1 formen una de l'entrades principals a la ciutat romana. -- A l'haver 3 sectors diferents a l'any 1973, s'ha afegit al codi la lletra del sector que li corresponia.

Memòria de les intervencions arqueològiques al Monestir de Pedralbes : anys 1973, 1989, 1991

  • La memòria consta de diverses intervencions arqueològiques. La primera és de l'any 1973 amb l'objectiu de localitzar les restes del palau de la Reina Elisenda, efectuant les cales a la zona NO i O del Monestir i als jardins exteriors. Les següents excavacions es van efectuar l'any 1989. En primer lloc les obres es van efectuar a la zona NO del monestir. en segon lloc es va realitzar l'excavació fora del recinte emmurallat de l'edifici, al carrer Montevideo i a l'anomenat Jardí de les Corts. Per acabar, la última intervenció es va efectuar a l'antic dormitori del Monestir de Pedralbes durant l'adequació com a sala-museu. Memòria conjunta de les 4 intervencions efectuades al Monestir de Pedralbes entre 1973 i 1991
  • El Servei d'Arqueologia no va assignar codis d'intervenció diferenciats per a cada expedient. El centre catalogador ha agrupat sota l'acrònim MPE tots els expedients relacionats
  • v.1 (242 f. : 56 f. de làm., 9 f. de plàn.): inclou les dues primeres intervencions
  • v.2 ([291] f. : 13 f. de làm., 18 f. de plàn.): inclou les conclusions generals

Memoria de los trabajos realizados en la zona A de la plaza de San Miguel durante la XXXIII campaña arqueológica municipal : campanya XXXIII

  • Resum dels treballs realitzats a la zona A durant l'any 1973 corresponent a l'àrea exterior de l'edifici termal que s'havia descobert en campanyes anteriors. -- A l'haver 3 sectors diferents a l'any 1973, s'ha afegit al codi la lletra del sector que li corresponia.
  • Inventaris en CD de 1973 fet el 1989

Diario de emergencia de la campaña XXXIII, a la Cambra Major : gener 1973

Campaña de emergencia per la restauració de la Cambra Major del Tinell, localització d'una tomba amb diverses sepultures de monges clarises que tenien al Tinell la seva capella. -- Conté documentació administrativa annexa. -- Conté: Memoria de los trabajos realizados en el baptisterio durante la referida campaña (XXXIII Campaña Arqueológica Municipal 1973, por D. F.P. Verrié

Enderrocament d'una casa al costat del Cuartel de Sant Agustí : emergencia campaña XXXIII

A finals de juliol de 1973 el Museu díHistòria de la Ciutat va ser informat, per part de Joan Ainaud de Lasarte, que s'estava realitzant líenderrocament díuna casa del costat del caserna-convent de Sant Agustí. La intenció era recuperar els materials arquitectònics importants que podrien estar vinculats a la caserna o convent de Sant Agustí. Lí'arqueòloga Joaquima Sol, juntament amb Josep Maria Garrut, van inspeccionar líindret, però líenderroc díestructures muràries dificultava líaccés. Malgrat això, es va poder documentar gràficament la façana a tocar amb la Plaça de líAcadèmia. A més, es documentà una finestra gòtica i unes arcades ogivals procedents de les capelles de líesglésia de líantic convent de Sant Agustí que amb líenderrocament havien quedat al descobert. Donada la dificultat de líobra constructiva, només es va poder constatar que els soterranis eren de gran profunditat malgrat ja es trobaven mig enderrocats. Finalment, també, es constatà la destrucció díunes reixes de forja díèpoca modernista.

Documentació de la campaña arqueológica XXXIV, 1974

  • Documentació sobre la campanya arqueològica de 1974 que es va planificar a: intervencions a la plaça Sant Miquel, a la muralla romana del Palau Episcopal i al Baptisteri paleocristià. -- Conté només documentació administrativa.
  • Les hipòtesis fins a finals dels 1970 era que hi havia 78 torres de la muralla romana. Les últimes hipòtesis ho contradiuen i marquen que hi havia 76 torres. La qual cosa vol dir que la torre 78, ara seria la torre 76
Résultats 51 à 60 sur 2996