Affichage de 1 résultats

Description archivistique
Seulement les descriptions de haut niveau
Aperçu avant impression Affichage :

Ajuntament de Barcelona. Servei d’Arqueologia

  • SABCD
  • Fonds
  • 1928-

Fons documental del Servei d'Arqueologia de Barcelona, que aplega la documentació de les intervencions arqueològiques, tant textual, com planimètria i fotogràfica. També aplega la documentació complementària com estudis històrics i estudis d'impacte arqueològic.

Servei d’Arqueologia de Barcelona