Affichage de 9 résultats

Description archivistique
Bisbe, Carrer Edat Mitjana
Aperçu avant impression Affichage :

1 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Memoria de los trabajos realizados en la zona B de la plaza de San Miguel y en la Muralla Romana de Barcelona, de la Torre núm. 78, durante la XXXIII campaña arqueológica municipal : campanya XXXIII

Resum dels treballs realitzats a la zona B de la intervenció de la plaça Sant Miquel durant l'any 1973, i un resum de la intervenció a la torre número 78 que amb la número 1 formen una de l'entrades principals a la ciutat romana. -- A l'haver 3 sectors diferents a l'any 1973, s'ha afegit al codi la lletra del sector que li corresponia.

Memòria dels treballs del seguiment arqueològic de les obres de readequació dels locals de l'arxiu al Palau de la Generalitat

  • S'han documentat estructures muràries d'època medieval i moderna, així com un pou. També s'han localitzat fragments ceràmics dels mateixos períodes, així com rajoles del s. XX. -- L'expedient no tenia cap codi associat. El centre catalogador l'ha identificat amb el codi GEN89a, per diferenciar-lo d'un altre expedient (també sense codi assignat), del mateix any a la mateixa ubicació
  • Inclou annex separat del cos documental amb la relació de les fotografies (4 f.)

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Bisbe, 10, carrer de la Pietat, 1, carrer dels Comtes, 1, Pla de la Seu, 3, carrer de Santa Llúcia, 2 a la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia : claustre al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 20 de gener a 21 de febrer de 2020

Sondejos informatius amb la finalitat d'obtenir dades per a resoldre el problema d'humitats del claustre i per conèixer el sistema d'aportació d'aigua a la font de la bassa i, si és possible, trobar dades arqueològiques del jardí, o jardins, anterior a l'actual configuració del pati.

Catedral de Barcelona

Memòria del sondeig arqueològic realitzat a la sala-arxiu del Palau de la Generalitat

  • S'han documentat uns murs d'època medieval. També s'han trobat fragments de material constructiu (tegula, opus signinum,..) i fragments de ceràmica, principalment romana. -- L'expedient no tenia cap codi associat. El centre catalogador l'ha identificat amb el codi GEN89b, per diferenciar-lo d'un altre expedient (també sense codi assignat), del mateix any a la mateixa ubicació
  • Inclou 2 annex separats del cos de document: 1 f. de plàn. i la relació de les fotogràfies (1 f.)

Memòria dels treballs del seguiment arqueològic de les obres d'adequació de les instal·lacions elèctriques al Palau de la Generalitat : novembre 1987 - febrer 1988

  • Localització de vàries estructures muràries romanes reaprofitades durant l'edat mitjana i també algunes d'època medieval. També s'ha localitzat un pou i fragments ceràmics d'època romana i medieval. -- L'expedient no tenia associat cap codi d'intervenció arqueològica: el centre catalogador ha assignat el codi GEN87
  • [v.1] (ca. 80 f. : 4 f. de plàn.)
  • [v.2] (14 f. de plàn.): documentació gràfica