Affichage de 1 résultats

Description archivistique
Miró i Alaix, Núria Edat Mitjana Texte Avec objets numériques
Aperçu avant impression Affichage :

Informe memòria de la intervenció arqueològica a l'edifici del carrer Freneria, 14 baixada de Santa Clara, 2 : setembre de 1996

S'han documentat les diverses modificacions de l'edifici al llarg del temps. S'han localitzat diversos murs i fonamentacions compresos cronològicament entre líèpoca tardoantiga i l'edat moderna. També s'ha localitzat diversos fragments ceràmics i fragments de material constructiu, essent aquests últims els més abundants.