Affichage de 3 résultats

Description archivistique
Gonzàlez, Reinald Carders, Carrer Dossier
Options de recherche avancée
Aperçu avant impression Affichage :

Informe sobre els resultats dels treballs de repicat de les façanes de les finques núms. 33, 35 i 37 del carrer de Carders de Barcelona

El treball presenta, junt als seus continguts textuals, la realització de diferents dibuixos d'alçat i perspectiva dels testimonis materials descoberts, a més del seu emmarcament físic en les planimetries ja existents dels edificis. -- Hi ha els expedients de les finques Carders, 33, 35 i 37