S'estan mostrant 38 resultats

Descripció arxivística
Canalització d'aigua
Vista prèvia d'impressió View:

8 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Trafalgar, 26 a Barcelona, Barcelonès: data intervenció: gener-febrer de 2016 ; febrer-agost de 2017

Els resultats han permès identificar un espai de circulació exisitent entre la façana de l'edificació medieval i un mur de tàpia que es diposa paral.lelament al mur de façana, alhora que s'ha pogut identificar un tram d'una canalització que transcorria paral.lelament a aquests murs.

Actium

Memòria de la intervenció arqueològica al Passeig Picasso, 38-38bis, carrer Comercial, 15 de Barcelona (Barcelonès) : dates d'intervenció: del 5 al 16 de setembre de 2005 i del 14 novembre al 2 desembre de 2005

Excavació de diversos pilotatges de fonamentació. L'excavació dels pilotatges ha suposat el desmuntatge parcial tant de les restes documentades durant la intervenció de 2004, com les d'aquesta intervenció. Les estructures localitzades es corresponen a tres murs, una canalització i un paviment de maons, que han estat documentades i desmuntades parcialment.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de les Floristes de la Rambla, 1-3, Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 19 de maig - 13 de juny de 2014

Documentació de murs de façana, que probablement eren d'edificis preexistents que van ser adquirits pels administradors de l'Hospital entre els anys 1402 i 1567. Segurament foren integrats a l'estructura de l'hospital entre els segles XVI i XVII. Posteriorment van ser enderrocades, han donat material ceràmic d'època moderna que abasta des del segle XVII fins a finals del XVIII o principis del XIX.

Memoria de la intervenció arqueològica al carrer de Borriana, 115-123, al Districte de Sant Andreu, Barcelona: dates de la intervenció: del 7 de juny a 8 de juliol, del 13 al 29 de juliol i del 4 al 19 d'agost de 2016

Documentació de murs i estrats vinculats a la masia Can Capó i restes constructives relacionades amb un dels ponts que creuava el Rec Comtal.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau - Bescanviadors geotèrmics, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90 i carrer de Cartagena, 334-372 de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: de 18 de febrer al 31 de març, del 4 al 30 d'abril, del 7 al 31 de maig i de l'1 al 31 de juliol de 2013

El seguiment arqueològic de les tasques d'excavació de les rases i pous per a la construcció de bescanviadors geotèrmics al recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha permès identificar estructures arqueològiques de tres períodes diferenciats. Per una banda estructures pròpies del complex hospitalari (clavegueres i desaigües), estructures del mas Xifré, enderrocat per a la construcció de l'Hospital, datades al segle XIX, i per últim, una sitja d'època ibèrica datada entre el segle III i I aC.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Llauder, 1-7, carrer Reina Cristina, 1-13, (Ciutat Vella, Barcelona): dates de la intervenciò:febrer-març i maig-juliol de 2014

Seguiment rases i forats per la millora de la xarxa púlbica de clavegueram d'aigües brutes i pluvials, i renovació del paviment. Les úniques estructures documentades corresponen al sistema de desguàs d'aigües residuals dels edificis qeu conformen els carrers. La urbanització del carrer Llauder va ser urbanitzat la primera meitat del segle XIX amb la construcció de la casa Xifré.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Parcerisa, 20-26. Recinte de Can Batlló - Magòria, al Districte de Sants-Montjuïc (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: febrer-maig 2016

Localització d'una de les mines d'aigua que conectaven amb el subsòl de les rieres, d'època de finals del XVIII a primera meitat del XIX.
Documentació d'una fibla al Canal de la Infanta, que permetria el pas de l'aigua de reg a la sèquia secundària que s'ha pogut localitzar.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a Casernas de Sant Andreu, carrer de Fernando Pessoa, 43-63, passeig de Torres i Bages,110-122, carrer del Palomar, 11-25 i passeig de Santa Coloma, 26-32 al Districte de Sant Andreu de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: de gener a agost 2019

Localització de dos trams del Rec comtal. Documentació de les casernes militar que funcionaven a mitjans del segle XX

Abans, serveis culturals

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau, Pavelló de l'Administració, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90 i carrer de Cartagena, 334-372 de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: de abril a ocutbre de 2012

Les obres de condicionament del pavelló de l'administració de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau han permès identificar nombroses canalitzacions i dipòsits relacionats amb l'edifici modernista així com tres estructures d'època ibèrica (dos sitges i una estructura indeterminada) amb una cronologia entre el segle III i la primera meitat del segle I aC. -- A l'expedient informes d'afectació

Resultats 1 a 10 de 38