Showing 25 results

Archivistische beschrijving
Montjuïc, Carretera
Advanced search options
Print preview View:

3 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria de la intervenció arqueològica als terrenys dels antics estudis de Miramar a Montjuïc

Nomès s'han recuperat alguns fragments ceràmics, principalment de ceràmica vidrada. -- El Servei d'Arqueologia va assignar el mateix codi d'intervenció per a dos expedients. El centre catalogador ha reassignat els codis 078/02a i 078/02b per identificar-los

Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Montjuïc -Baluard de Santa Amàlia, de Barcelona : dates de la intervenció: de 30 de setembre al 10 d'octubre de 2011

Documentació de dues habitacions subterrànies a l'espai sota el talús entre la muralla del baluard i les seves banquetes. Documentació del nivell de pavimentació original. Aquestes reformes es van realitzar amb posterioritat a la construcció del castell al 1751, segurament entre els segles XIX i XX.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al castell de Montjuïc-HORNABEC (carretera de Montjuïc, 62-68, camí del Mar, s/n, de Barcelona (Barcelonès) : del 25 de juny al 13 de juliol de 2012

Intervenció motivada per determinar l'estat de conservació de les possibles restes arqueològiques antigues a la zona de cara a la redacció del projecte de construcció d'un Centre d'Instal.lacions soterrat. S'han identificat alguns elements associables al procés de construcció de l'hornabec a mitjans del segle XVII i algunes de les actuacions realitzades el 1962 amb l'ajardinament. No s'han identificat en canvi ni estructures ni materials arqueològics relacionables amb les fases d'ocupació antigues o medievals de la muntanya. -- En format A3 "Pla especial urbanístic per a la ubicació en el subsòl de les instal.lacions tècniques-Castell de Montjuïc, agost 2011"

Memòria de la intervenció arqueològica al passeig del Migdia 199-205 i 206-208, carrer dels Tarongers 15-17 i 18, carretera de Montjuïc, 41-51 i plaça de la Sardana 1, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona : dates de la intervenció: abril-maig de 2009

Intervenció motivada per a la instal.lació de noves canalitzacions d'aigua i a la reurbanització d'aquest espai. Interès arqueològic degut a la proximitat del castell de Montjuïc de la necròpolis jueva localitzada en les immediacions de Tir Olímpic. No es s'ha documentat cap tipus de resta d'origen antròpic. L'estratigrafia documentada es correspon amb formacions naturals de margues, llims i gresos, dipositats seguint la topografia de la muntanya. -- Cd del "Projecte Executiu Passeig dels Cims de Montjuïc Fase E", de maig 2008, de BSM

Estudi arqueomorfològic del barri de La Satalia en el context de la muntanya de Montjuïc (Barcelona) : aproximació històricogeogràfica i dinàmica territorial,memòria final del projecte

Estudi històricoarqueològic i geogràfic del vessant nordoriental de la muntanya on se situa el barri de La Satalia. L'estudi abasta el conjunt de la muntanya des de la Zona Franca, al delta del riu Llobregat, fins a Ciutat Vella, amb l'objectiu de tenir una visió territorial de conjunt de la muntanya de Montjuïc i de la seva relació amb la ciutat de Barcelona. -- Cd d'imatges del Pla de Barcelona

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la carretera de Montjuïc 62-68, avinguda del Castell 2-6, passeig del Migdia 184-204 i camí del Mar, s/n (Castell de Montjuïc), Barcelona (Barcelonès) : del 2 al 24 de desembre de 2009 i del 4 al 29 de gener de 2010

Obertura d'una sèrie de sondejos per detectar informació sobre l'estat de fonamentació del Castell. Els murs perimetrals del castell i mitjancers de les habitacions estan fonamentats sobre el terreny geològic. Documentació d'una cisterna.

Modificació del Pla especial urbanístic per a la ubicació en el subsòl de les instal.lacions tècniques -Castell de Montjuïc

El present document té com a finalitat la Modificació del “Pla Especial Urbanístic per a la ubicació en el subsòl de les instal•lacions tècniques del Castell del Montjuic” (MPEU), més concretament la modificació consisteix en el canvi d’emplaçament de l’àmbit que es trasllada a la zona sud est del Segon Recinte i en l’adequació de la normativa urbanística del PEU.

Memòria científica de la intervenció arqueològica a la carretera de Montjuïc, 29-31, necròpolis jueva de Montjuïc, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 7 a 18 de gener de 2019

Amb motiu de les obres d’instal·lació d’una nova canonada d’aigua a la Carretera de Montjuïc 29-31, a tocar del Tir Olímpic, per a la millora de la xarxa de distribució d'aigua, s'ha dut a terme el seguiment dels rebaixos de terra ocasionats per aquesta. Els resultats arqueològics han estat negatius.

Antequem

Resultaten 1 tot 10 van 25