Mostrar 2 resultados

Descrição arquivística
MHCB, Servei d'Arqueologia Pi, Placeta
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

Informe sobre control de treballs d'excavació a la placeta del Pi i a la plaça Ramon Amadeu : maig - juny 1991

L'excavació ha permès documentar diferents fragments ceràmics de cronologia diversa (s. II dc, s. XIV, i entre el s. XVII i XIX), restes òssies d'animals i restes de ferro. També s'ha documentat un pou mort totalment buit de materials. A la plaça Ramon Amadeu no es va localitzar res.