Showing 47 results

Archival description
Avinyó, Carrer
Advanced search options
Print preview View:

5 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al solar del carrer Avinyó, 16 - Lleona, 12-14 : Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès)

  • Restes d'època romana des del segle I dC fins al III d.C, zona del suburbium, amb dos abocadors urbans, i restes d'un possible taller metal.lúrgic, al segle II es consoliden estructures de caràcter agrícola i/o productiu. Es torna a ocupar amb construccions diverses a partir del segle XIV amb un obrador que podria estar associat al tractament de pells, que va ser abandonat al s. XVI. A finals del XVII es construeix un nou edifici. -- Promotor: Cenit Gestió
  • v. 1: Text
  • v. 2: Annex I: els materials-inventari, vol. 1 (UE 105 a 1558)
  • v. 3: Annex I: els materials-inventari, vol. 2 (UE 1558-2080)
  • v. 4: Annex I: els materials- estudi
  • v. 5: Annex II: repertori d'unitats estratigràfiques
  • v. 6: Repertori fotogràfic
  • v. 7: Annex IV: Planimetria

Seguiment arqueològic de l'obra de canalització d'infraestructures de telecomunicacions al carrer n'Arai, entre la plaça George Orwell i el carrer Avinyó de Barcelona : 14 al 29 de juliol de 2003

S'han documentat murs corresponents a la antiga línia de façana dels edificis enderrocats líany 1996. Són d'època moderna, però al no recuperar-se material ceràmic no es pot precisar més la seva datació.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer d'Avinyó 52, carrer d'en Carabassa 15 (Barcelona) : data intervenció: 21-22 de febrer de 2007

S'han localitzat estructures d'època contemporània, un paviment de maó massís i una claveguera. També han aparegut estructures datades el segle XIV o XV, un mur de fonamentació construït amb pedra lligada i la part subterrània d'un pou.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Comtessa de Sobradiel 1, carrer d'Avinyó 25 de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: de l'11 al 15 d'abril de 2011,Districte de Ciutat Vella

Documentació d'estructures que daten d'època baixmedieval (segles XIV-XV), en concret un mur de carreus de pedra amb banqueta de fonamentació i una claveguera. Per altre banda, s'ha documentat una seqüència estratigràfica d'època moderna que s'identifica com a rebliments del fossat de la muralla, amb nivells molt orgànics fruit de l'abocament de tota mena de deixalles (detritus) i signes d'haver contingut aigua estancada. Els materials recuperats en aquest rebliment ens indiquen una datació de mitjans o segona meitat del segle V dC per la seva colmatació definitiva.

Results 1 to 10 of 47