Mostrar 1 resultados

Descrição arquivística
Ager Arqueologia, S.L. Princesa, Carrer Claveguera Com objeto digital
Previsualizar a impressão Ver:

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de la Princesa, núm. 11 al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 3 al 21 de juny de 2019

Intervenció motivada per la instal·lació d'un ascensor. S'han documentat restes muraries i claveguerams des de el segle XVII fins l'actualitat..

Ager Arqueologia, S.L.