Affichage de 18 résultats

Description archivistique
Comtal, Carrer
Aperçu avant impression Affichage :

2 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Memòria dintervenció arqueològica efectuada als carrers Comtal 13, Estruc 4-6 i Moles 3, de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: del 21 de febrer al 11 de març de 2011

Intervenció motivada per al fossat d'ascensor. No ha estat possible localitzar cap nivell i/o estructura arqueològica en el subsòl. Totes les estructures i nivells documentats estan relacionats amb la construcció, reforma i sistemes de clavegueram de l'edifici actual.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Comtal, 32-34 , carrer de les Magdalenes, 29-31: dates intervenció: del 15 de gener al 7 de febrer de 2014 i del 10 de febrer al 28 de març de 2014

Els treballs efectuats al triangle carrer Comtal, carrer Magdalenes i Via Laietana ha deixat al descobert restes d'edificacions anteriors a la construcció del tercer tram de la Via Laietana (1911-1913). La majoria corresponen a fonamentacions, entre elles hi ha un parell que formen cantonades d'edificis. D'aquestes destaquen dues fonamentacions amb un baixant de ceràmica i una paret de maons. D'altra banda s'ha localitzat un mur associat a un paviment de rajoles, com també un altre paviment que es recolza en una petita claveguera que li fa al mateix temps de coberta.

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada als carrers de Via Laietana 61, Via Laietana 49 - 71, via Laietana, 56 - 66; c. Comtal 31 - 37, c. de les Magdalenes 12 - 14 i c. de Tomàs Mieres 5 - 7 : 5 de febrer a l'onze d'abril del 2003

S'han pogut documentar diversos murs dels s. XVIII/XIX, així com un dipòsit de la mateixa cronologia.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Comtal, 20 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció març de 2019

A partir de les dades existents, la primera fase documentada és a finals del segle XVIII, moment en el qual el primer baró de Vilagaià sembla haver construït l’edifici que conforma l’actual finca número 20 del carrer Comtal.

Abans, serveis culturals

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la finca de la Via Laietana, 49, carrer Comtal, 37 de Barcelona

S'ha pogut restituir l'antiga traça del carrer Comtal i el seu entorn. La intervenció ha evidenciat l'existència de dos àmbits ben diferenciats que conserven la seva pavimentació de rajoles quadrades, així com part de les infraestructures relacionades com clavegueres i dipòsits. Les estructures arqueològiques documentades presenten característiques arquitectònica i tipològicament parlant que permeten afirmar que es tracten d'elements de cronologia no anterior a finals del XVIII. -- Hi ha estudi històric d'Elisa Regueiro

Memòria final de la intervenció arqueològica efectuada als carrers Comtal 13, d'Estruc 4-6 i de les Moles 3, de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 22 de juliol 2013 al 19 de gener de 2014

Documentació d'una de les fàbriques de sabó més antigues de la ciutat documentada als fonts municipals des de l'any 1782. Compta amb dos calderes de grans dimensions amb els seus corresponents fogons, més una zona de treball soterrada a la part anterior arranjada amb dipòsits i espais de treball per als fogons

Résultats 1 à 10 sur 18