Mostrar 4 resultados

Descrição arquivística
MHCB, Servei d'Arqueologia Boqueria, Carrer
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

[Intervenció arqueològica al carrer Boqueria, 36]

Intervenció motivada per una rehabilitació interior de l'edifici, per la qual cosa el Museu va dur a terme una actuació documental. Es va topografiar i recollir totes les dades de la distribució i alçats de les tres plantes de l'edifici, el qual tenia un origen medieval. -- No hi ha memòria

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Boqueria núm. 24 : octubre 1991

Localització de diferents trams de mur de l'època altimperial, que podrien haber format part d'una estructura agrícola. S'ha documentat també diferents fragments de ceràmica (s. XVII - XIX) i de terrissa ( s. XVIII - XIX), així com 13 monedes de plata de principis del s. XIV. -- Materials originals a l'expedient [X147], amb els topogràfics