S'estan mostrant 11 resultats

Descripció arxivística
Sant Pau, Carrer Unitat documental composta Edat Moderna
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

2 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Intervenció arqueològica als carrers Espalter 1B-11, carrer de Sant Pau 66, carrer Sant Josep Oriol 7-11, plaça Salvador Seguí : de setembre de 2007 a maig de 2009

 • S'ha pogut documentar restes que s'inscriuen en un total de set fases d'ocupació. Documentació d'estructures d'emmagatzematge i un enterrament en fossa simple del neolític mig. Del Bronze Antic s'han documentat estructures variades, com les fosses d'emmagatzematge i els clots de sostinement. Als segles XVI i XVII la zona continua destinada a tasques agràries, s'han documentat rases de camp de conreu i sitges. També s'han documentat tres sínies de catúfols. També s'ha pogut determinar l'existència d'una canalització de pedra que permetia la captació d'aigua del nivell freàtic per tal de conduir-la cap a l'interior de la sínia.
  Documentació de dos dipòsits i de l'hipogeu al segle XVIII, en el període de primera urbanització del Raval. Documentació a finals del XVIII de murs que formarien part de la presó de dones que rebien el nom de "Cases Galera". Documentació d'una habitació que hauria estat la bugaderia del recinte penitenciari.
  L'enderrocament de la presó donarà pas a la creació de la plaça Salvador Seguí. -- Conté: Vol.1: Text i annex 1 de documentació administrativa, annex 2 doc. fotogràfica i annex 3 doc. planimètrica
 • Vol.2: annex 4, fitxes UE
 • Vol.3: annex 5, inventari de materials arqueològics, annex 6 làmines de materials i annex 7 informe antropològic.

Intervenció arqueològica als carrers Espalter 1B-11, Sant Pau 66, Sant Josep Oriol 7-11, Plaça Salvador Seguí 1-9 : 5-27 d'abril de 2004

S'han localitzat nombroses estructures d'època moderna i contemporània, encara que únicament poden valorar-se amb certa entitat les estructures emmarcades entre els s.XVI-XVIII: són construccions relacionades amb l'activitat agrícola, algunes testimoni de les necessitats hidràuliques d'aquesta ocupació. La resta d'estructures corresponen a edificis contemporanis enderrocats. S'han recuperat peces ceràmiques corresponents a objectes d'atuell domèstic.

Memòria de la intervenció al c. Sant Pau núm. 116 cantonada Reina Amàlia i c. Carretes : [desembre 1998 - juny 1999]

 • Troballa de les restes de fonamentacions d'una vil·la de caire agrícola (s. I - III dC). També s'ha localitzat una necròpolis tardo-romana (IV-VI, 26 tombes), principalment de tegulae a doble vessant. S'ha trobat material ceràmic associat a aquest estrat. També s'ha documentat diferents fonamentacions d'edificis dels s. XVII a XIX i un pou (s. XVII). -- Sota aquest codi existeixen dues intervencions. La 036a/1998 correspon als sondejos, mentre que la 036b/1998 responia a l'excavació de la fase prehistòrica del jaciment. Amb el codi 096/98 es va presentar els resultats de l'excavació de les fases històriques
 • Conté 5 plànols en paper vegetal, "Estat actual de l'illa de les parcel.les Carretes, 76-78, Sant Pau, 116 i Reina Amàlia", d'abril de 1991
 • Digitalitzat, copia en HD

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Reina Amàlia 38-38bis, carrer Sant Pau, 118 i carrer de les Flors, 2 del Districte de Ciutat Vella, Barcelona : del 4 al 23 de maig i del 16 de juny al 15 de juliol de 2009

 • Intervenció a la casa fàbrica Estruch, motivada per la construcció d'un nou edifici de vivendes i aparcamen soterrani. Realització de set sondejos en que s'han documentat estructures associades per una banda a l'antiga casa fàbrica Estruch i per l'altra a la presència d'un assentament prehistòric. -- A l'expedient "Estudi geotècnic previ d'un solar, situat al carrer de la Reina Amàlia, 38", realitzat per Centre Català Geotècnia.
 • Conté dos Cds d'imatges de la casa-fàbrica Estruch

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Pau, 22 : dates de la intervenció: del 23 de juny al 2 d'agost de 2010

Obertura díun sondeig al pati de la finca afectada i va permetre identificar vàries estructures que corresponen a diferents fases cronològiques. La fase més antiga queda representada per uns nivells baix medievals que formarien part de líocupació agropecuària entre els segles XIV i XV. De la següent fase, apareixen un seguit díestructures domèstiques que corresponen als murs perimetrals díun edifici i que es situarien entre finals del segle XVI i inicis del segle XVII. Ja en líúltima fase, que és del segle XIX, es documenten murs de parcel·lació interna i una xarxa de clavegueram.

Memòria de la intervenció arqueològica al solar comprès entre els carrers de Sant Pau, Reina Amàlia, Hort de la Bomba i Carretes al barri del Raval, Ciutat Vella : 3 - 23 de juny de 1998,Primera fase

 • S'ha documentat diferents murs (edat moderna), fets de maçoneria. També s'ha pogut localitzar un pou mort del s.XVII que presentava nombrós material ceràmic. Cal destacar també la presència d'abundant material constructiu i ceràmic d'època romana. També s'ha trobat una bomba intacte de la guerra civil espanyola (1938). -- El Servei d'Arqueologia va assignar el mateix codi d'intervenció per a dos expedients. El centre catalogador ha reassignat els codis 036/98a i 036/98b per identificar-los.
 • L'expedient inclou memòria sense relligar i documentació científica (UE, inventari de material) original.
 • Sota aquest codi existeixen dues intervencions. La 036a/1998 correspon als sondejos, mentre que la 036b/1998 responia a l'excavació de la fase prehistòrica del jaciment. Amb el codi 096/98 es va presentar els resultats de l'excavació de les fases històriques

Memòria de les rases arqueològiques realitzades a la zona anomenada Pla Central del Raval : 2a fase,del 8 d'octubre al 23 de novembre i el 21 de desembre de 1999

Localització de restes ceràmiques molt rodades corresponents al bronze inicial i a l'època romana, així com un possible fons de sitja. S'han documentat diverses estructures i material ceràmic d'època baixmedieval, en les quals destaca un pou. També s'han localitzat vàries estructures muràries del s. XVIII-XIX. -- A l'expedient documentació administrativa i plànols de l'ARI Ciutat Vella

Resultats 1 a 10 de 11