S'estan mostrant 12 resultats

Descripció arxivística
Comerç, Carrer Edat Moderna
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

3 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòria sobre la intervenció arqueològica a l'avinguda de l'Argentera i carrer Comerç : agost 2001

  • Presència d'un mur relacionat possiblement amb una construcció annexa a la muralla de mar, que es va abandonar al s. XVII. S'han documentat restes de ceràmica compreses entre el s. XIV i XVIII. -- [v.I] (ca. 150 f., 2 f. de làm., 11 f. de plàn.): inclou treballs realitzats i resultats obtinguts
  • [v.II] ([4] f., 3 f. de diapositives)
  • Planimetria en CD, [conjunta amb altre intervenció]

Memòria de l'excavació arqueològica d'urgència al Convent de Sant Agustí : novembre - desembre de 1998

L'excavació ha permès documentar les diferents reformes que es van efectuar a l'edifici, comparant la intervenció amb la documentació que es conserva. Destaquen diferents murs dels s. XIV-XV i del s. XVII, una clau de volta amb el relleu de la figura d'un sant (segurament Sant Agustí) i una cambra subterrània construïda durant el s. XIX-XX.

Memòria de la intervenció de restauració i adequació de l'antic Convent de Sant Agustí a la plaça de l'Acadèmia 3, plaça Pons i Clerch 2 i carrer Comerç 36 : maig 2007

Estudi de rehabilitació per recuperar l'espai original de les capelles com de les restes estructurals i ornamentals de l'edifici, convertint l'església en un espai d'ús públic en relació amb la resta del conjunt conservat (el convent).

Memòria de la intervenció de restauració a les capelles laterals de l'antic Convent de Sant Agustí a la plaça de l'Acadèmia 3, plaça Pons i Clerch 2 i carrer Comerç 36 : dates intervenció: maig - gener 2010

Restauració de l'interior de les 5 capelles laterals de l'antic convent de Sant Agustí el Vell, la paret externa nord de les mateixes capelles i la portalada d'accés al claustre des de la plaça de l'Acadèmia. La intervenció ha tingut com a eixos l'eliminació de tots els elements d'època recent, que condicionaven la lectures de les antigues estructures medievals i barroques. I, en segona instància l'eliminació de les causes de degradació i alteració dels materials constitutius. També s'ha intervingut a la pedra original i als morters de junts per a la seva consolidació.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer Comerç núm. 7 : 24 de novembre de 1997 a 24 de gener de 1998

S'ha documentat una necròpolis (20 tombes) de l'alt medieval. De la Baixa Edat Mitjana s'ha documentat un pou amortitzat amb fragments ceràmics, cal destacar la presència de rajoles decorades, una d'elles de tipus heràldic. S'han localitzat diferents estructures muràries relacionades amb líantic barri de la Ribera (s. XIV - 1715) i les fonamentacions dels edificis d'època moderna i contemporània. -- Antropòloga de camp: Judit Solé i Muntané

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Comerç, 19-25, 42-58, al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció del 7 al 28 de setembre de 2018 i del 4 d'octubre al 31 de desembre de 2018

El control efectuat per la reurbanització del carrer del Comerç, on s'han localitzat restes d'un tram que dubtem si podria ser del Rec Comtal i tres àmbits d'una de les cases del barri de la Ribera que va ser enderrocat el 1717 per la construcció d'una esplanada militar entre la Ciutadella Borbònica i la ciutat.

Global Geomática

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Comerç, 27-33 i 60-68, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès: dates de la intervenció:del 8 de juny al 31 d'agost de 2017

Realització de rebaixos per la introducció de nous serveis i la plantació d'arbres. En alguns d'aquests rebaixos es van documentar una sèrie d'estructures relacionades amb la trama urbana baix medieval i moderna del barri de la Ribera fins el 1717, moment en que tots els carrers i habitatges d'aquest sector van ser enderrocats per la construcció de l'esplanada militar entre la Ciutadella Borbònica i la ciutat. Totes aquestes estructures s'haurien de relacionar amb les ja documetnades a l'interior del Mercat del Born.

Global Geomática

Memòria de la intervenció arqueològica a l'antic Convent de Sant Agustí de Barcelona : 1994, 1996

  • L'excavació ha permès visualitzar les diferents estructures del convent, datades entre els s. XIV i XVIII. Destaca la recuperació del subsòl de part de les plantes dels dos claustres, la presència de dotze enterraments i una ossera. També destaca la recuperació de material ceràmic dins els carcanyols de les voltes de gòtiques. -- El Servei d'Arqueologia va assignar el codi originari 327 a tres intervencions diferents executades a líantic convent-caserna de Sant Agustí (1993, 1994 i 1996). Per a les intervencions de 1994 i 1996, el centre catalogador ha reassignat el codi 327b; per a la intervenció de 1993 s'ha reassignat el codi 327a
  • Memòria conjunta de les intervencions efectuades els anys 1994 i 1996
  • v.I (ca. 70 f., 2 f. de làm., 17 f. de plàn.): inclou descripció i interpretació dels resultats
  • v.II (ca. 90 f., 10 f. de plàn., 31 f. de làm.): inclou l'actuació sobre les voltes de la galeria occidental

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de l'Acadèmia 3, plaça Pons i Clerch 2 i carrer Comerç 36 (Antic Convent de Sant Agustí) : dates intervenció: del 15 de maig al 6 de juliol de 2009

La rehabilitació de les capelles laterals de l'antiga església del Convent de Sant Agustí de Barcelona ha fet necessària la intervenció que ha permès documentar diversos nivells d'ocupació des del segle XIII-XV fins l'actualitat.

Enderrocament d'una casa al costat del Cuartel de Sant Agustí : emergencia campaña XXXIII

A finals de juliol de 1973 el Museu díHistòria de la Ciutat va ser informat, per part de Joan Ainaud de Lasarte, que s'estava realitzant líenderrocament díuna casa del costat del caserna-convent de Sant Agustí. La intenció era recuperar els materials arquitectònics importants que podrien estar vinculats a la caserna o convent de Sant Agustí. Lí'arqueòloga Joaquima Sol, juntament amb Josep Maria Garrut, van inspeccionar líindret, però líenderroc díestructures muràries dificultava líaccés. Malgrat això, es va poder documentar gràficament la façana a tocar amb la Plaça de líAcadèmia. A més, es documentà una finestra gòtica i unes arcades ogivals procedents de les capelles de líesglésia de líantic convent de Sant Agustí que amb líenderrocament havien quedat al descobert. Donada la dificultat de líobra constructiva, només es va poder constatar que els soterranis eren de gran profunditat malgrat ja es trobaven mig enderrocats. Finalment, també, es constatà la destrucció díunes reixes de forja díèpoca modernista.

Resultats 1 a 10 de 12