S'estan mostrant 28 resultats

Descripció arxivística
Rec Comtal
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

3 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

El Rec Comtal al barri de Vallbona

L'objectiu principal del treball que s'ha dut a terme sobre el pas del Rec Comtal al barri de Vallbona ha estat d'aportar dades històriques i materials sobre l'entitat, cronologia i evolució del traçat del Rec, per tal de disposar del coneixement suficient que permeti plantejar una valoració patrimonial de les evidències actualment existents i de les possibles restes al subsòl.

Intervenció arqueològica a l'espai delimitat pels carrers d'Espronceda, ronda de Sant Martí, carrer de Josep Soldevila i passeig de la Verneda (Ave Sagrera) : Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Frontera francesa, tram: Sagrera-Triangle Ferroviari,dates intervenció: d'agost de 2008 a setembre de 2011

  • L'actuació portada a terme a les obres de la Línia d'Alta Velocitat ha permès localitzar i documentar diverses troballes arqueològiques de diferents cronologies, des d'època prehistòrica fins al segle XX. S'han documentat estructures de la fàbrica de Can Portabella i un tram del Rec Comtal. Per sota del Rec Comtal i de la fàbrica i ocasionalment al triangle ferroviari s'han recollit una sèrie de fragments de ceràmiques ibèriques i romanes. Documentació h'un hàbitat neolític, tenien una petita organització agrícola i ramadera. -- Execució de 2008 a juliol 2009 d'Actium, i després Antequem
  • A l'expedient informes d'afectació d'estructures, informes, mensuals, plànols.

Intervenció arqueològica al carrer Ciutat d'Elx núm. 12-16 : 13 de març - 21 d'abril de 2006

Localització d'una part del Rec Comtal, així com estructures relacionades amb la farinera "la Confianza". La totalitat dels elements arquitectònics documentats estan compresos entre els segles XVIII i XIX. També s'ha documentat ceràmica ibèrica.

Intervenció arqueològica al Passeig Circumval·lació, 8-14 : Estació de França,d'octubre de 2006 a maig de 2007

  • Amb motiu de la nova construcció de la biblioteca provincial. Els resultats obtinguts han permès ampliar els coneixements sobre la evolució urbanística de l'indret en època moderna i contemporània. S'han localitzat la muralla de mar i el tram final del Rec Comtal, just en el punt on travessa la muralla, diversos elements relacionats amb la conducció del Rec fora muralles i la contraescarpa del fossat que unia el vall de la Ciutadella amb el de la muralla de la ciutat de Barcelona. -- v.1: text, annex 1 (documentació administrativa), 2 (fonts documentals), 3 (documentació fotogràfica), 4 (documentació planimètrica)
  • v.2 : annex 5 (inventari de laterials arqueològics), 6 (làmines de materials arqueològics), 7 (unitats estratigràfiques)

Inventari de les restes de macrofauna recuperades al Rec Comtal, de la intervenció arqueològica de l'any 2002 realitzada a l'Antic Mercat del Born

S'exposen els resultats de l'anàlisi de les restes faunístiques correponents a l'excavació del Rec Comtal en el tram documentat dins del jaciment del Born, i que van ser recuperades durant les campanyes dels anys 2001, 2005 i 2007.

Memòria arqueológica de la intervenció efectuada al carrer de Cartagena, 157-159X, carrer Dos de Maig, 187.I i 189.X, al Districte de l'Eixample i Sant Martí (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 7 de desembre de [2015] al 18 de març de 2016

Documentació de fins a 4 trams del Rec comtal a les finques del carrer Dos de Maig. Documentació de la fàbrica Marull

Atics

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer del Dos de Maig, 187 I Mercat del Bellcaire, plaça de les Glòries Catalanes (Barcelona, Barcelonès): dates intervenció: del 6 de juliol fins al 28 d'agost de 2015

Tres rases informatives, documentació d'un estrat que evidencia la presència del Rec Comtal en el seu pas pel solar, però va ser quasi en la seva totalitat. Consevació només d'uns 40 cm de sediment en la base del Rec. No s'ha localitzat cap vestigi del refugi antiaeri 0445.

Atics

Memòria científica de la intervenció arqueològica preventiva al carrer Andana de l'Estació, 4-16x, carrer de Fernando Pessoa, 66-68; EPA "Molí de Sant Andreu", Districte de Sant Andreu-Barcelona : del 25 d'octubre al 5 de novembre de 2010, i del 22 al 26 de novembre de 2010

Es van dur a terme cinc sondejos a la banda oest del carrer i dos a la banda oest. Es van localitzar restes de cronologia contemporània i d'època moderna, però destaca la documentació d'un nivell d'època prehistòrica al sondatge 400 i un altre de cronologia romana al sondatge 600.

Memòria científica intervenció arqueològica als carrers Sant Adrià, números 21b-23/24-32, i Segre,número 32b-56, Districte de Sant Andreu : Barcelona, maig-agost 2012

Amb motiu de les obres per a la reallització d'una rasa per canalitzar una xarxa de conducció d'aigües a la cruilla entre els carrers Sant Adrià i Segre s'ha portat a terme una intervenció arqueològica, s'han controlat els rebaixos del subsòl i s'han localitzat fonaments i estructures soterrades de les antigues cases situades a la zona, un possible mur del Rec Comtal del segle XIX, un col.lector que pot ser un soterrament d'aquesta mateixa sèquia i unes estructures d'època moderna de funcionalitat indeterminada. -- Informe d'afectació a l'expedient

Resultats 1 a 10 de 28