Showing 48 results

Archival description
Nou de la Rambla, Carrer
Advanced search options
Print preview View:

6 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria de la intervenció arqueològica als carrers Nou de la Rambla, Passeig de Miramar, Camí de la Font Trobada i Passeig de Montjuïc : Novembre 2005 - desembre 2006

S'ha dut a terme el seguiment de la protecció de l'accés al refugi antiaeri 307, situat al carrer Nou de la Rambla i documentat amb anterioritat. També s'han localitzat tres galeries del sistema de defensa dels bombardejos soferts durant la Guerra Civil, i un mur amb un tram d'escales que donaven accés a una construcció subterrània de funció indeterminada. -- L'expedient amb codi 088/05 incllou CD (47MB; pdf, doc, dgn, jpg, dwg) amb Projecte del Jardí de la Primavera.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a l'edifici del carrer Nou de la Rambla número 36 : 8-18 novembre de 2004

S'ha pogut documentar les restes en alçada de la distribució antiga de l'edifici, com són els murs divisoris, canalitzacions de serveis, i l'antic nivell de circulació del soterrani, però cap evidència, tant a nivell d'estructures com de material ceràmic, que puguin determinar l'exsitència de nivells que constatessin una ocupació humana anterior a la construcció de la casa.

Estudi històric documental de les finques núm. 82, 84 i 86 del carrer Nou de la Rambla de la ciutat de Barcelona : maig de 2002

Aquests edificis pertanyen històricament a una mateixa parcel·la. El terreny formava part del conjunt de terres de la zona dels horts de Sant Pau. L'edifici es va construir a finals del segle XVIII.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer Nou de la Rambla 25-37 de Barcelona : dates de la intervenció: 18 d'abril a 5 de maig 2006

Constatació d'inexistència de restes arqueològiques a la zona afectada. Donada l'escassa profunditat de les rases realitzades, no es pot descartar que no hi hagi restes arqueològiques per sota de la cota a què s'ha excavat.

Results 1 to 10 of 48