S'estan mostrant 11 resultats

Descripció arxivística
Carders, Carrer Edat Moderna
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

Informe històrico-documental de la finca : Carders 38, Allada 1, Vermell 4 : maig de 1992

El catàleg de Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat recull l'edifici entre els conjunts objecte de protecció degut a desenvolupar-se per sobre el carrer mitjançant un arc o volta. Es pot dividir l'edifici en dos grans conjunts arquitecònic. Per una banda Allada i Carders, que ocupa una planta en forma d'"L", i per l'altre el carrer Vermell, que ocupa una planta rectangular. La volta es pot datar del segle XVI i la unificació dels tres immobles es va efectuar durant el segle XVIII. -- L'expedient té associats 7 estudis històrics realitzats per l'Escola Taller

Intervenció arqueològica al carrer carders 39-41, carrer Montanyans 1-5 : del 2 d'agost al 31 de desembre de 2004

 • La intervenció arqueològica ha permès la documentació de nombroses restes arqueològiques que síadscriuen a vuit fases cronològiques diferenciades. Així, síha pogut localitzar líexistència díonze sepultures que formarien part díuna necròpolis díèpoca tardorromana i una zona díemmagatzematge consistent en quatre sitges que cronològicament es situen entre el segles IX ñXI. Cobrint aquestes estructures síha pogut determinar líestabliment díun taller ceràmic, que síadscriu cronològicament en els segles XII-XIII, la producció del qual consistiria en ceràmica de tradició islàmica. A finals díaquest segle, sëha pogut establir la construcció díuna edificació caracteritzada per un seguit díarcades que estaria destinada a algun tipus díactivitat artesanal. Aquesta edificació arriba fins als nostres dies patint un seguit de reformes estructurals destinades a una millora productiva de líactivitat industrial, orientada a les diferents tasques inherents a una adoberia. -- vol. 1: text i annex 1 (documentació administrativa), annex 2 (documentació fotogràfica), i annex 3 (documentació planimètrica)
 • vol. 2: annex 4.1 (unitats estratigràfiques)
 • vol. 3: annex 4.2 (unitats estratigràfiques), annex 5 (inventari de material arqueològic), annex 6 (làmines de material arqueològic), i annex 7 (estudi antropològic)

Informe i memòria científica de la intervenció arqueològica preventiva realitzada a la finca núm. 17 del carrer Carders de Barcelona :

S'ha recuperat un mur de càrrega que formaria part del fonament d'una de les parets del darrer arranjament de la parròquia de Sant Cugat. S'han documentat restes d'un paviment del s. XVII i un alt contingut de restes antropològiques remogudes, que pertanyen a un antic cementiri.

Memòria de la intervenció arqueològica a la cripta de la Capella d'en Marcús : gener - febrer 1996

 • La intervenció ha servit per a documentar la construcció i les diferents reformes que ha sofert la cripta. S'ha localitzat un paviment anomenat de pega per evitar les humitats del subsòl. També s'ha documentat diferent material ceràmic dels s. XVIII i XIX. -- El Servei d'Arqueologia va assignar el codi originari 1093 a dues intervencions diferents executades a la capella d'en Marcús (1995 i 1996). Per a la intervenció de 1995, el centre catalogador ha reassignat el codi 1093a; per a la intervenció de 1996, s'ha reassignat el codi 1093b
 • A l'expedient fitxes UE i inventari de materials i el guió del procés de rehabilitació que es va presentar a la inauguració de la capella

Intervenció arqueològica a la cripta de la capella Marcús : octubre 1995

 • La intervenció s'ha realitzat per a poder fer una restauració més acurada de la cripta. S'ha documentat la presència d'un paviment anterior a l'actual anomenat pega i que es va utilitzar per evitar la presència de filtracions d'aigua. S'han localitzat també restes ceràmiques d'època moderna. -- El Servei d'Arqueologia va assignar el codi originari 1093 a dues intervencions diferents executades a la capella d'en Marcús (1995 i 1996). Per a la intervenció de 1995, el centre catalogador ha reassignat el codi 1093a; per a la intervenció de 1996, s'ha reassignat el codi 1093b
 • A l'expedient documentació de la capella i fotocòpies reportatge fotogràfic

Annex 2, memòria de la intervenció als carrers Giralt el Pellicer [sic] 1-28, Colomines 1-14, Flor de Lliri 1-10, Sant Jacint 1-13, Freixures 1-19, Plaça de Santa Caterina 1-3 i Semoleres 1-3 (1era fase del projecte de remodelació dels entorns de Santa Caterina), dins el "Projecte d'infrastructures [sic] troncals des del carrer carders a la central de RSU, en el mercat de Santa Caterina, al districte de Ciutat Vella : zona A,desembre 2003 - maig 2004 i juny - desembre 2004

 • S'ha recuperat, de l'època baix imperial, un conjunt de foses simples que formarien part de la necròpolis tardana. De l'edat mitjana destaquen uns vasos funeraris que estan associats al cementiri vinculat al convent. -- Memòria conjunta corresponents als codis d'intervenció 24/04 i 143/04
 • v.XXI a XXIV dels 28 v. de la memòria conjunta RSU Santa Caterina [R.9 ; Q160.136/02 (h.1)]
 • v.XXI (60 f.) inclou: descripció dels treballs i resultats obtinguts
 • v.XXII (22 f. de plàn.): planimetria
 • v. XXIII (ca. 250 f.): fitxes UE, fitxes UF, inventari materials
 • v.XXIV (36 f.): inventari fotogràfic
 • v.XXIV[b] (17 f. de diapositives)Pendent assignació definitiva topogràfic dins l'arxiu

Memòria de la intervenció arqueològica del projecte d'infrastructures [sic] troncals des del carrer Carders a la central de RSU, en el mercat de Santa Caterina, al districte de Ciutat Vella : desembre 2002, setembre 2004,volum I

 • Memòria conjunta de les 11 intervencions arqueològiques que es varen efectuar amb motiu del projecte d'infraestructures troncals des del carrer Carders a la central de recollida pneumàtica d'escombreries (RSU) del Mercat de Santa Caterina. -- Descripció basada en el v.I
 • v.I. Volum introductori amb el contingut comú de totes les intervencions: introducció, marc geogràfic i històric, antecedents arqueològics i metodologia [A2]
 • v.II-V. Zona A, codi 136/02 [A2]
 • v.VI-X. Zona B, codi 137/ 02 [A3]
 • v.XI-XV. Zona C, codi 138/02 [A4]
 • v.XVI-XIX. Zona D, codi 139/02 [A5]
 • v.XX. Annex 1. Zona A, codi 238/03 [A3]
 • v.XXI-XXIV. Annex 2. Zona A, codis 024/04 i 143/04 [A6]
 • v.XXV. Annex 3. Zona A, codi 060/04 [A3]
 • v.XXVI. Annex 4. Zona B, codi 101/03 [A3]
 • v.XXVII. Annex 5. Zona C, codi 136/03 [A5]
 • v.XXVIII. Annex 6. Zona D, codi 110/03 [A5]
Resultats 1 a 10 de 11