Affichage de 10 résultats

Description archivistique
Pietat, Carrer
Aperçu avant impression Affichage :

1 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Informe memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Freneria, 5, carrer de la Pietat, 12 de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 2 de juny al 2 d'agost de 2013

Documentació de diferents estructures, que mostren una ocupació de l'espai que va des de finals del segle IaC fins al moment de la construcció de l'edifici, a mitjans del segle XIX. La zona on s'ha dut a terme la intervenció s'ubicava a l'àrea del forum i estaria al NE de les restes conservades del temple al carrer Paradís. Localització de dos trams de murs que han estat localitzats a l'àmbit més proper al temple.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Bisbe, 10, carrer de la Pietat, 1, carrer dels Comtes, 1, Pla de la Seu, 3, carrer de Santa Llúcia, 2 a la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia : claustre al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 20 de gener a 21 de febrer de 2020

Sondejos informatius amb la finalitat d'obtenir dades per a resoldre el problema d'humitats del claustre i per conèixer el sistema d'aportació d'aigua a la font de la bassa i, si és possible, trobar dades arqueològiques del jardí, o jardins, anterior a l'actual configuració del pati.

Catedral de Barcelona

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva (control arqueològic) efectuada a la plaça de Sant Jaume 5-6 i carrer del Bisbe 2-10 : dates de la intervenció, 26 de juliol al 20 d'agost, 23 d'agost al 23 de setembre de 2004

La intervenció ha permés treure a la llum dos murs situats al subsòl de la Casa dels Canonges i al carrer de la Pietat. La inexistència de material i de nivells arqueològics associats no ha fet possible atorgar una datació a les restes trobades.

Estudi històrico-documental de les finques a l'entorn de l'antic temple romà de Barcelona

Estudi, que recull de manera gràfica les representacions més rellevants de la historiografia tradicional del temple romà. I en segon lloc, inclou una breu anàlisi arquitectònica i documental del conjunt de finques situades en l'entorn urbà de l'antic temple romà de la ciutat.

Veclus

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer Paradís, núm. 12-14 i carrer de la Pietat, núm. 8-12, de Barcelona: dates de la intervenció: del 26 de setembre al 14 d'octubre de 2016 i del 17 al 31 d'octubre de 2016

Rasa motivada per una escomesa de Fecsa des del carrer Paradís fins el carrer Pietat, cantonada Freneria. El seguiment, amlgrat les reduïdes dimensions de les rases, la cota màxima que hem pogut assolir, s'ha constatat la presència de restes d'unes estructures arqueològiques, que tindrien el seu moment constructiu original al segle XIV, amb materials reaprofitats d'època romana, i que quedarien amortitzades primer per edificis bastits a mitjansdel segle XVI i més tard, en la construcció que encara resta dempeus.

Atics

Intervenció al carrer de la Palma de Sant Just : any 1928

Localització d'un mosaic romà, i també es va documentar una canalització romana que es dirigia a mar. Aquesta conducció subterrània tenia relació amb una mina que travessava l'església de l'Esperança i anava sota el mateix altar major. -- Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica

Memòria de l'excavació arqueològica realitzada a la capella de Santa Bàrbara a la Catedral de Barcelona : del 8 de febrer al 3 de març de l'any 1995

En l'excavació s'han pogut documentar les diferents reformes que ha sofert la capella al llarg del temps. D'època romana cal destacar la fonamentació del mur que correspondria a una domus. D'època medieval destaquen diferents murs de fonamentació, així com fragments ceràmics.