Showing 4 results

Archivistische beschrijving
Cims, Passeig
Advanced search options
Print preview View:

Projecte executiu del Passeig dels Cims de Montjuïc Fase B, D, restauració del Mirador de l'Alcalde : memòria, plànols, pressupost (document reduït)

Projecte d'ordenació global dels cims de Montjuïc. Afecta el Montjuïc de les cotes altes i del vessant marí, una extensa àrea de quasi un centenar d'hectàrees. Una àrea asimètrica que va des del nivell del mar fins a la carena. El Montjuïc sec i portuari i el Montjuïc frondós de la Foixarda. Projecte de restauració del Mirador de l'Alcalde. Equip redactor de l'equip d'arquitectura de Joan Forgas i Coll (Forgas arquitectes) amb Dolors Ylla-Català, Robert Berenguer, Cesar Vivas, Ana Stakic, Francesc Inés

Memòria de la intervenció a la carretera de Montjuïc 33-37 i 41-51 (Pg. dels Cims, Fase D i Mirador de l'Alcalde), carretera Antiga de Montjuïc 16-24 i 17-27 (Pg. dels Cims, Fase A1), Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció:setembre 2007-novembre 2008

Documentació a la zona del Mirador de l'Alcalde d'un enterrament en fossa de retall ovalat o "tipus banyera", amb possible coberta de lloses que no s'ha conservat però que es va poder documentar. Altre possible fossa es va també documentar un una de les rases obertes sense control arqueològic. Amb la reurbanització de l'antiga carretera de Montjuïc es va documentar una moneda, que es pot situar cronològicament amb la construcció del mur al segle XVII.

Projecte executiu del Passeig dels Cims de Montjuïc Fase F : memòria, plànols, pressupost (document reduït)

Projecte d'ordenació global dels cims de Montjuïc. Afecta el Montjuïc de les cotes altes i del vessant marí, una extensa àrea de quasi un centenar d'hectàrees. Una àrea asimètrica que va des del nivell del mar fins a la carena. El Montjuïc sec i portuari i el Montjuïc frondós de la Foixarda.

Memòria de les intervencions arqueològiques realitzades a la carretera de Montjuïc 2-6, codi 046/06, avinguda Castell 2-6, plaça de la Sardana 1, avinguda Miramar 3-32 (estacions del telefèric de Montjuïc, codi 114/06, carretera de Montjuïc 52-68 i 53-58 i avinguda Castell 1-5, passeig dels Cims (Fase F), codi 118/06 : dates de la intervenció: abril-octubre 2006

Documentació d'elements estructurals corresponents al sistema defensiu del Castell. A l'estació superior del Telefèric s'ha constatat que la part superior de la muralla s'hauria de datar al moment de la construcció de la fortalesa al segle XVIII.