Print preview Close

Showing 23 results

Archivistische beschrijving
Sotstinent Navarro, Carrer Romà
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria d'intervenció arqueològica al carrer Sotstinent Navarro, 4-6: novembre-desembre de 2007

S'ha pogut detectar algunes estructures d'època alt-imperial, anteriors a la construcció de les muralles romanes al segle IV dC. No s'ha pogut datar la construcció de les torres (i de la muralla a la que pertanyen), dons s'ha documentat un gran arrasament posterior en època tardo-antiga (s. VI-VIII dC) que destrueix les estructures i restes anteriors localitzades fora muralles

Documentació de la campaña arqueológica XXII, 1962

  • Documentació sobre les intervencions a realitzar o realitzades l'any 1962, a les torres de la muralla, la núm. 17 i la 23, a la plaça de Sant Cugat del Rec, la basílica cristiana del segle IV, al sector de la Palla-Sant Felip Neri, al subsòl de la plaça del Rei. -- Conté documentació administrativa
  • Conté còpia de documentació de 1962 de l'Arxiu Serra Ràfols sobre les torres romanes

Documentació de la campaña arqueológica XXVIII, 1968

Documentació sobre la campanya arqueològica de 1968 que es va planificar a: la basílica paleocristiana, torres romanes de la muralla, carrer Sotstinent Navarro, de la Palla i de la plaça Traginers, subsòl del Tinell i àmbit de la plaça del Rei, i a la plaça Sant Miquel. -- Conté documentació administrativa i informes.

Documentació de la campaña arqueológica XXXIV, 1974

  • Documentació sobre la campanya arqueològica de 1974 que es va planificar a: intervencions a la plaça Sant Miquel, a la muralla romana del Palau Episcopal i al Baptisteri paleocristià. -- Conté només documentació administrativa.
  • Les hipòtesis fins a finals dels 1970 era que hi havia 78 torres de la muralla romana. Les últimes hipòtesis ho contradiuen i marquen que hi havia 76 torres. La qual cosa vol dir que la torre 78, ara seria la torre 76

Memòria de la intervenció arqueològica de control al carrer del Sotstinent Navarro, 14 i 16 : muralla romana (torres 27 i 28) : Dates d'intervenció: del 18 de juliol al 10 d'agost de 2012

La intervenció consistia en l'enderroc de les dues finques. Es va realitzar de manera satisfactòria sense malmetre la integritat ni el parament exterior de la muralla romana ni dels seus afegits posteriors. Van aparéixer els diferents paraments de la fortificació original de finals del segle III dC., així com les remuntes de les construccions posteriors que s'hi van afegir, ja en època baix medieval i moderna. -- No hi ha CD. Però la memòria en pdf i fotos en jpg estan al HD

Documentació de la campaña arqueológica XXI, 1961

  • Documentació sobre les intervencions a realitzar l'any 1961, en las torres de la muralla, la núm. 16, 17, 23 i 24; al pati del palau de Requesens, a la plaça de Sant Cugat del Rec, al subsòl de la plaça del Rei. -- Conté documentació administrativa
  • Conté "informe de los trabajos del sector de la muralla romana" 1961; i diversos informes sobre els treballs realitzats.

Documentació de la campaña arqueológica XXIX, 1969

Documentació sobre la campanya arqueològica de 1969 que es va planificar a: la basílica paleocristiana, torres romanes de la muralla, carrer Sotstinent Navarro, de la Palla i de la plaça Traginers, subsòl del Tinell i àmbit de la plaça del Rei, i a la plaça Sant Miquel. -- Conté documentació administrativa i informes.

Resultaten 1 tot 10 van 23