Showing 4 results

Archivistische beschrijving
Canonja, Baixada Torre
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria de la intervenció arqueològica a la Pia Almoina : Barcelona,1993

  • S'han documentat les reformes efectuades en la muralla i en l'edifici de la Pia Almoina, trobant la torre núm. 6 que seria integrada a l'edifici en el s. XVI. De l'edifici s'han documentat un pou, una sèrie de grafittis, una finestra geminada del s. XIII i diferents voltes de maó i bufades. -- El Servei d'Arqueologia va assignar el codi originari 328 a dues intervencions diferents executades a la Pia Almoina (1993 i 1996). Per aquesta intervenció, el centre catalogador ha reassignat el codi 328a; per a la intervenció de 1996 el centre catalogador ha reassignat el codi 328b.
  • L'expedient a X100 inclou: reproduccions de graffitti, fitxes UE originals, plànols de treball i informe previ.
  • L'expedient a X101 (continuació) inclou: memòria original.
  • Diapositives 6x6 sense marc digitalitzades [71 diapositives]

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de Sant Iu 5-6, carrer dels Comtes 6-10, Baixada de la Canonja 2-6, carrer de la Tapineria 29-37. Museu Frederic Marès, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona : data de la intervenció: del 25 de maig al 11 de juny i del 28 al 30 de juny de 2010

Durant els treballs de buidatge de terres per tal d'instal.lar un muntacarregues al Museu Frederic Marès ha estat possible documentar un tram de la muralla romana, concretament el pany de muralla situat entre les torres 9 i 10. Es pot observar el basament d'opus caementicium.