Mostrar 348 resultados

Descrição arquivística
Ceràmica
Previsualizar a impressão Ver:

61 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada al carrer de Riudarenes, 5-7-9 al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: data intervenció: del 21 de novembre al 20 de desembre de 2013

Existència d'un estrat argilós i orgànic, de color marró fosc i amb algunes mostres de material ceràmic romà d'una cronologia al voltant del segle VI dC. També destaca la presència de restes de parament medieval a la mitgera compartida amb la finca del núm. 12 del carrer Regomir, i un petit tram de fonamentació del segle XVII a la mitgera compartida amb el núm. 15 del carrer Ataülf.

Memòria de la intervenció arqueològica de control al carrer de la Canuda, 24, carrer del Duc, 16 : Dates d'intervenció: del 23 de setembre al 4 d'octubre i del 14 al 31 d'octubre de 2013

Documentació de murs de considerables dimensions d'època baix medieval que constatan la presència d'un edifici de certa entitat a l'indret, una sitja del segle XV, una canalització del segle XVI-XVII, un dipòsit o arqueta d'entorn el 1700 i una seqüència estratigràfica baix medieval bastant potent i amb abundant ceràmica i fauna, que potser es remunta al segle XIII. -- Les fotos en jpg estan al HD

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al carrer Ferran Puig 40-84, carrer Portolà 2-4i, Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 23 desembre de 2013 al 17 de gener de 2014, i del 4 de febrer al 13 de març de 2014

Intervenció negativa d'estructures arqueològiques, encara que s'ha pogut observar que el carrer va ser obert en època contemporània. La transformació del sector del barri de centre d'estiueig a lloc de primera residència es veu reflectida, en la runa constructiva documentada durant la realització de la rasa.S'ha recuperat material ceràmic i destaca un fragment d'un plat d'importació, del segle XVIII

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Sant Antoni M. Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí 55-95, carrer del Mas Casanovas 70-90 i carrer Cartagena 334-372. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Pavelló de Sant Manuel, Districte d'Horta-Guinardó, Barcelona (Barcelonès): del gener al juny 2013

  • Control i seguiment arqueològic realitzat a diversos túnels de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, ha permés documentar part de les estructures de serveis soterrades i relacionades amb el conjunt quan aquest funcionava com a hospital. El material recuperat forma part de restes de rajoles, teules i arrambadors modernistes que es troben en la decoració dels pavellons i que es van generar durant la construcció dels mateixos i que quedaren soterrats com a runa generada
  • Constructor: Urcotex

Memòria arqueològica de la Intervenció 003/13 a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor (coberta), Plaça de Sant Just, 6. Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates intervenció: del 4 al 6 de febrer 2013

Sondeig a la coberta de la Basílica i del campanar han aportat noves dades sobre l'edifici gòtic. Documentació del mateix sistema de coberta "solera catalana" composta per a una doble solera. Segurament la coberta no seria l'original del segle XV, sino serien remodelacions del segle XVIII i XIX. El sondeig 2 va permés la recuperació d'un major nombre de material ceràmic.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer Sant Pau, 99, Monestir de Sant Pau del Camp. Edifici Annex, Barcelona (Barcelonès): dates d'intervenció: del 26 de febrer al 22 de març i del 1 al 19 de juliol de 2013

Dues cales a l'interior de l'edifici, a la segona cala documentació de substrat arqueològic així com diverses estructures, d'època baix imperial.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Ribera, Comercial, Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial. Obres d'urbanització al voltant del Mercat del Born i instal.lacions de recollida penumàtica de sòlids urbans, de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: agost de 2012 - juny de 2013

Intervenció motivada per la urbanització dels carrers circumdants al Centre Cultural del Born. Es van obrir 9 rases al llarg dels carrers. Les restes arqueològiques documentades pertanyen a 12 illes de cases, 21 cases, 35 àmbits i 6 carrers de l'antic barri de la Ribera.

Memoria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer del Sotstinent Navarro, 12-16, Baixada de Caçador, 8. Muralla romana. Torres 27 i 28, Districte de Ciutat Vella a Barcelona: dates d'intervenció: del 12 de novembre de 2012 al 25 de gener de 2013; del 12 de juny al 2 d'agost de 2013; del 2 al 13 de setembre de 2013; del 7 al 31 d'octubre de 2013; del 24 d'octubre al 31 de desembre de 2013; del 2 al 17 de gener de 2014; del 22 d'abril al 20 de juny de 2014; del 23 de juny al 15 de juliol de 2014; del 15 de desembre de 2014 al 15 de febrer de 2015; del 2 al 31 de març de 2015; del 1 al 30 d'abril de 2015

Intervenció portada a terme arran del Pla Bàrcino, per tal de fer possible una major visibilitat i difusió de la muralla romana de Barcelona. A l'estiu de 2012 els edificis del carrer Sotstinent Navarro van ser enderrcats, coincidien amb el tram de la cara externa de les torres 27 i 28 i els panys de muralla adjacents.
S'han fet cinc campanyes d'excavacions amb documentació de diverses èpoques. S'han trobat indicis de l'ocupació fora muralla fins a la construcció i tancament de la colònia romana a finals del segle III dC. Documentació d'estructures d'època romana (alt i baix imperial), d'època medieval (alt i baix medieval), moderna i contemporània

Resultados 61 a 70 de 348