Affichage de 2953 résultats

Description archivistique
Options de recherche avancée
Aperçu avant impression Affichage :

327 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a l'edifici del carrer Nou de la Rambla número 36 : 8-18 novembre de 2004

S'ha pogut documentar les restes en alçada de la distribució antiga de l'edifici, com són els murs divisoris, canalitzacions de serveis, i l'antic nivell de circulació del soterrani, però cap evidència, tant a nivell d'estructures com de material ceràmic, que puguin determinar l'exsitència de nivells que constatessin una ocupació humana anterior a la construcció de la casa.

Résultats 51 à 60 sur 2953