S'estan mostrant 249 resultats

Descripció arxivística
Edat Mitjana
Vista prèvia d'impressió View:

53 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Informe memòria de la intervenció arqueològica a l'edifici del carrer Freneria, 14 baixada de Santa Clara, 2 : setembre de 1996

S'han documentat les diverses modificacions de l'edifici al llarg del temps. S'han localitzat diversos murs i fonamentacions compresos cronològicament entre líèpoca tardoantiga i l'edat moderna. També s'ha localitzat diversos fragments ceràmics i fragments de material constructiu, essent aquests últims els més abundants.

Informe preliminar dels treballs realitzats a la intervenció arqueològica dels carrers dels Fonollar i Jaume Giralt de Barcelona : octubre-novembre 1998

Sondejos realitzats al solar definit pels immobles del carrer Fonollar, Jaume Giralt i Arc de Sant Cristòfol. Tres dels sondejos es van situar a líàrea que corresponia a la primera fase de construcció, en concret, dos díells al costat del carrer Jaume Giralt (13 ,15) i el tercer sobre les construccions del carrer Fonollar (14 i 16). Un altre grup de sondejos es van practicar a líàrea de la segona fase de construcció,i tenien com objectiu concret, examinar les possibles restes pertanyents a líantiga Foneria (gremi de mestres courers, llauners i fonedors), les quals estarien ubicades al número 4 del carrer Arc de Sant Cristòfol. A nivell de resultats, els sondejos A i B, que es van practicar al núm 13 i 15 del carrer Jaume Giralt, van proporcionar restes constructives relacionades amb un magatzem díolis, líactivitat del qual síhauria desenvolupat des del segle XIX fins a la postguerra. El sondeig C, excavat al núm 14 ñ 16 del carrer Fonollar, va posar al descobert un espai constructiu identificat com un casal gòtic del segle XIII-XIV. El sondeig E, es va realitzar al número 4 del carrer Arc de Sant Cristòfol i va permetre identificar nivells arqueològics corresponents a una intensa activitat artesanal que, sens dubte, consistia en successius processos de fundició. Es van detectar estructures relacionades amb els gresols, amb les fosses díacollida del motlle.. Tot això es va interpretar com part de la Foneria del segle XVIIII. El sondeig F es va dur a terme al número 27 del carrer Jaume Giralt i va posar al descobert fonamentacions que estaven relacionades amb un empedrat del segle XVIII, així com dipòsits o cambres subterrànies de la mateixa cronologia. El sondeig D, plantejat a líimmoble número 35 del carrer Jaume Giralt, no es va arribar a finalitzar ja que es va fer necessari realitzar una excavació en extensió.

Informe preliminar sobre les possibles afectacions patrimonials dels estudis previs arquitectònics per a l'adequació dels edificis: Palau del Marquès de Lió i Palau Nadal del carrer Montcada, com a seu del Museu de les Cultures del Món

Informe sol.licitat per BIMSA per determinar les possibles afectacions patrimonials que conté el document dels estudis previs arquitectònics dels edificis del carrer Montcada 12 i 14. annex de 6 plantes de l'edifici

Informe sobre els resultats dels treballs de repicat de les façanes de les finques núms. 33, 35 i 37 del carrer de Carders de Barcelona

El treball presenta, junt als seus continguts textuals, la realització de diferents dibuixos d'alçat i perspectiva dels testimonis materials descoberts, a més del seu emmarcament físic en les planimetries ja existents dels edificis. -- Hi ha els expedients de les finques Carders, 33, 35 i 37

Informe sobre la primera fase de la documentació històrico-parcel·lària de part de l'illa on es situava l'antiga Seca de la ciutat de Barcelona : Flassaders 40 i Seca 2C

S'han documentat les noticies històriques de l'antiga seca. Tot i que es dividia en diferents propietats, s'ha mantingut inalterable des del segle XVIII. La fàbrica ocupava físicament, a part dels edificis objectes d'estudi, els números 2A i 2C del carrer de la Seca. L'edifici es va construir durant l'edat mitjana, entr els segles XIII i XIV.

Informe sobre las actuacions i resultats dels sondeigs arqueològics realitzats a la finca núm. 25 del carrer Ripoll de Barcelona

Intervenció consistent en la realització de 9 cales, que han evidenciat l'existència d'elements ceràmics al voltant del període medieval, entre els segles X i XIII. I també d'època moderna. Sense poder estendre la recerca arqueològica no es pot concretar millor la seqüència arqueològica ni la presència en el subsòl de testimonis d'època romana.

Informe-memòria de la intervenció arqueològica a l'immoble del carrer Regomir 7-9 : Barcelona, Ciutat Vella,octubre 1993

L'excavació ha localitzat part de la cortina defensiva, de les torres d'època romana i del dors de l'edificació medieval del pati d'en Llimona. Es conserva l'aparell d'opus quadratum de la muralla del baix imperi. També s'ha localitzat l'obertura d'un arc rebaixat medieval de petits carreus. -- A l'expedient la memòria original, còpia de les mostres de paviment, documentació administrativa i llistat de fotografies

Resultats 41 a 50 de 249