Mostrar 485 resultados

Descrição arquivística
Edat Contemporània, 1854 -- s. XX
Previsualizar a impressão Ver:

155 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica als carrer de les Caputxes, 2, carrer Abaixadors,14, carrer Plegamans, 1, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: octubre-desembre de 2016

Documentació de les restes que podria ser la façana medieval de l'edifici, pràvia a les reformes integrals del segle XVIII.

Abans, serveis culturals

Memòria científica de la intervenció arqueològica a la plaça de Sant Josep. Mercat de la Boqueria, parades número 625-626-627-628-667-669-670-671, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: data intervenció: del 13 de gener al 3 de febrer de 2019

Control dels treballs de rebaix del subsòl, que ha permès identificar restes muràries ubicades cronològicament entre els segles XVI i XIX.

Antequem

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer antic del Guinardó 1-15 i carrer Maspons i Llabrós 2-12 (Mas Guinardó) del Districte d'Horta-Guinardó, Barcelona : dates de la intervenció: del 1 al 31 de diciembre de 2008

La majoria de les restes documentades estan relacionades amb obres d'anivellament i de construcció de l'actual terrassa: en els quatre sondejos es van documentar nivells d'abocaments de terres a sobre de la roca natural. Els elements construits són: un mur de contenció, un conjunt de murets que formen part de l'estructura de la sabata de fonamentació de la terrassa actual, i una base de morter amb possible funció d'ancoratge de pal per a un canó.

Memòria de la intervenció arqueològica al Parc de la Ciutadella, Parc Zoològic. Estació transformadora, Sabana, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: dates de la intervenció: novembre 2014 - 31 de març de 2015

Malgrat la visió parcial i limitada de les restes, s'ha pogut identificar la majoria d'elles, gràcies a la planimetria històrica conservada. Es documenten tres moments cronològics diferents: estructures corresponents a la muralla de Barcelona de la primera meitat del segle XVI, també s'ha documentat estructures relacionades amb la Ciutadella, l'hospital de la Ciutadella, la puerta del Socorro, casernes per a la infanteria; i per últim s'han documentat estructures contemporànies relacionades amb l'Exposició Universal 1888.

Intervenció arqueològica al Passeig de la Circumval.lació 8-14 i l'Avinguda del Marquès de l'Argentera, 6-12 : (aparcament de l'estació de França) : del 21 d'octubre al 15 de novembre de 2008

Intervenció enmarcada dins del Projecte de construcció de la Biblioteca Central de Barcelona. S'han detectat tres estructures que se situen entre els segles XVII i principis del XVIII, relacionades amb algun tipus d'activitat industrial o d'emmagatzematge i amb la limitació de les hortes. S'ha documentat l'activitat d'estirament del bacallà i assecatge de sal grossa. També localització de cinc estructures d'època contemporània que s'han relacionat amb l'estació del ferrocarril anterior a l'actual.

Memòria de la intervenció arqueològica subsidiària a la remodelació urbanística de la plaça de Jaume Sabartés, C/ Cremat Xic, C/ Cremat Gran, C/ Flassaders (Barcelona) : dates intervenció: 4 setembre 2006 - 29 gener 2007

S'ha pogut documentar una mostra del darrer urbanisme d'aquest sector i aportar noves dades del poblament modern i contemporani que encara conservava, tot i que s'han pogut evidenciar traces, encara que molt minses, d'una ocupació de la zona anterior a les finques ja conegudes, que es corresponien al primer terç del segle XIX i que coincidien amb l'obertura de nous carrers.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al passeig de la Verneda, 108-138 al Districte de Sant Andreu, Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 7 de gener al 17 de març i del 16 de novembre al 18 de desembre de 2020

Documentació de diverses fases d’ocupació en aquesta zona datades entre el Bronze mig /final i l’actualitat. Cal destacar, però, que la majoria de les restes formaven part de les activitats humanes d’època contemporània. En la seva majoria s’haurien de relacionar amb la presència en aquesta parcel la d'antigues fàbriques relacionades amb la metal lúrgia. TAmbé s'ha localitzar ceràmica.
Els treballs exhaustius realitzats en aquesta zona han permès identificar els principals elements morfològics que configuren la plana deltaica del Besòs

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer d'Espronceda, 146-152. Antiga fàbrica Oliva Artés, al Districte de Sant Martí de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 26 de setembre al 31 de desembre de 2018

Les estructures documentades es relacionen directament amb la pròpia fàbrica Oliva Artés. Tot i així, s'hi han documentat restes d'activitat antròpica que es poden remuntar al segle XVII

Arqueòlegs.cat

Resultados 31 a 40 de 485