S'estan mostrant 168 resultats

Descripció arxivística
Gonzàlez, Reinald
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

3 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Recerca històrico-arquitectònica dels edificis de l'illa delimitada pels carrers St. Pere Més Baix, Jaume Giralt, Pou de la Figuereta i dels Metges de la ciutat de Barcelona : finca núm 19 - 19B del carrer dels Metges : desembre de 2000

 • Immoble, construït entre mitgeres, que presenta una forma aproximadament quadrangular. Destaca la irregularitat de la mitgera meridional. L'edifici presenta unes característiques arquitectòniques que permeten emmarcar la seva construcció a la segona meitat del segle XIX. -- Sèrie Q153 Enderrocs
 • A l'expedient documentació fotogràfica i planimètrica

Recerca històrico-arquitectònica dels edificis de l'illa delimitada pels carrers St. Pere Més Baix, Jaume Giralt, Pou de la Figuereta i dels Metges de la ciutat de Barcelona : finca núm 17 del carrer dels Metges : desembre del 2000

La parcel·la que ocupa l'edifici, construït entre mitgeres, es de forma rectangular i està disposada perpendicularment al carrer. Cal destacar la manca d'alineació del frontis respecte a la finca col·lindant núm. 17. L'estat actual de l'edifici permet identificar alguns trets característics de la segona meitat del segle XIX.

Recerca històrico-arquitectònica dels edificis de l'illa delimitada pels carrers St. Pere Més Baix, Jaume Giralt, Pou de la Figuereta i dels Metges de la ciutat de Barcelona : finca núm 13 del carrer dels Metges : desembre 2000

L'immoble ocupa una parcel·la irregular, que consta d'un cos rectangular i d'un segon cos trapezoïdal. Destaca la irregularitat que mostren les mitgeres de la finca.En el pis principal destaca la presència d'una petita capella. Va ser construït al llarg del segle XVII - XIX.

Recerca històrico-arquitectònica dels edificis de l'illa delimitada pels carrers St. Pere Més Baix, Jaume Giralt, Pou de la Figuereta i dels Metges de la ciutat de Barcelona : finca núm 11 del carrer dels Metges : novembre de 2000

L'immoble, construït entre mitgeres, ocupa una parcel·la de forma rectangular. L'edifici presenta trets arquitectònics propis de la primera meitat del segle XIX, encara que el tractament formal de la planta baixa el situaria en el tercer quart del segle XIX. -- A l'expedient documentació fotogràfica i planimètrica

Recerca històrico-arquitectònica de l'illa d'edificis delimitada pels carrers de Sant Martí, Cadena, Sant Antoni de Pàdua i Sant Jeroni de Barcelona

 • L'illa ocupa una parcel·la en forma de trapezi, la qual cosa fa que les parcel·les on es varen edificar els edificis de referència no siguin regulars, típic dels nuclis antics. Les parcel·les dels edificis es situen a banda i banda d'un eix paral·lel al carrer Cadena i Sant Jeroni, obtenint així dues meitats de l'illa gairebé iguals en superfície. La majoria dels edificis van ser construïts entre 1828 i 1833. L'edifici situat al carrer Sant Jeroni 19 va ser construït de nova planta entre els anys 1892 i 1894. -- Sèrie Q153 Enderrocs
 • Estudi conjunt dels 15 edificis enderrocats entre 1998 i 1999 al solar anomenat "Illa Cadena"
 • Per facilitar les tasques de catalogació, els expedients relacionats s'han agrupat sota el codi 031/99, corresponent al carrer Cadena,32
 • Relació d'expedients: Sant Martí 1-3 (012/98), Sant Jeroni 9b ; Cadena 22 (033/99), Sant Martí 1b ; Cadena 24 (035/99) ; Cadena 26 (034/99) ; Cadena 28 (041/99) ; Cadena 30 (032/99) ; Cadena 32 (031/99) ; Sant Antoni de Pàdua 2-4, Cadena 32b (042/99); Sant Antoni de Pàdua 6 ; Sant Antoni de Pàdua 8, Sant Jeroni 11(013/98) [X176] ; Sant Jeroni 13 (014/98); Sant Jeroni 15 (015/98); Sant Jeroni 17 (016/98) ; Sant Jeroni 19 ; Sant Jeroni 119b [X177]

Recerca històrico-arquitectònica de l'illa d'edificis del Pla Central del Raval, delimitada pels carrers de Sant Rafael, Sant Jeroni, Sant Martí i Cadena

 • Líilla delimitada pels carrers de Sant Rafael, Sant Jeroni, Sant Martí i Cadena síoriginà a partir de les urbanitzacions produïdes al Raval durant la primera meitat del segle XIX. Estudi conjunt d'onze edificis enderrocats. -- Sèrie Q153 Enderrocs
 • Per facilitar les tasques de catalogació, els expedients relacionats s'han agrupat sota el codi 043/99, corresponent al carrer Sant Martí, 2
 • Relació d'expedients: Sant Rafael, 19 (Cadena, 14b) ; Sant Rafael, 21; Sant Rafael, 23 (Sant Jeroni, 7) [X189]; Sant Jeroni 9 (Sant Martí, 8b) ; Sant Martí 8 ; Sant Martí, 6 ; Sant Martí, 4 ; Sant Martí, 2 (Cadena, 20) ; Cadena 18 ; Cadena 16 ; Cadena 14 [X190]

Recerca històrico-arquitectònica de l'illa d'edificis del Pla Central del Raval, delimitada pels carrers de l'Hospital, Sant Jeroni, de l'Aurora i Cadena : Sant Jeroni, 3

 • Les primeres referències documentals versen sobre la transmissió de la propietat entre els segles XVII i XIX. Joan Buxeres, aleshores propietari de la finca, va sol
 • licitar permís per a construir un magatzem líany 1905, sota la direcció de líarquitecte Antoni Serrallach. Es tractava díun edifici de planta baixa i terrat.

Recerca històrico-arquitectònica de l'illa d'edificis del Pla Central del Raval, delimitada pels carrers de l'Hospital, Sant Jeroni, de l'Aurora i Cadena : Hospital 117

Edifici construït entre mitgeres. Ocupa una parcel·la trapezoïdal. El fet que l'edifici confrontant tingui la línia de façana enretirada, facilita la visió de part d'una de les parets mitgeres. L'edifici actual es va construir entre els anys 1888 i 1889.

Resultats 31 a 40 de 168