Showing 2993 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

375 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria de la intervenció arqueològica subsidiària a la remodelació urbanística de la plaça de Jaume Sabartés, C/ Cremat Xic, C/ Cremat Gran, C/ Flassaders (Barcelona) : dates intervenció: 4 setembre 2006 - 29 gener 2007

S'ha pogut documentar una mostra del darrer urbanisme d'aquest sector i aportar noves dades del poblament modern i contemporani que encara conservava, tot i que s'han pogut evidenciar traces, encara que molt minses, d'una ocupació de la zona anterior a les finques ja conegudes, que es corresponien al primer terç del segle XIX i que coincidien amb l'obertura de nous carrers.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Riereta, 37-37bis / Sant Pau, 84 : Barri del Raval, Barcelona (Barcelonès)

 • Les anàlisis han permès observar l'existència de quatre fases d'ocupació que coincideixen amb el panorama estratigràfic de l'excavació de la caserna de Sant Pau del Camp. Fase I, construcció d'un sòcol o paviment de pedres que argumenten la seva funció com a estructura de combustió o llar comunal. A la fase II, la troballa de la part basal d'un forn de planta ovalada, i un mur entremig de dos espais que podria separar la zona de combustió de la zona de cocció o producció, també s'han locatlizat fosses d'emmagatzematge tipus sitges. A la fase III s'han locatlizat plantes de graella o graners sobrealçats del Bronze i també ceràmica. A la fase IV s'han locatlizat restes d'un fogar i una sepultura (infant en posició fetal). -- v. 1 - Memòria [Coordinació: Jordina Sales]
 • v. 2 - Estudi de la ceràmica prehistòrica del jaciment / Xavier Carlús i Martin
 • v. 3 - Estudi antropològic, arqueozoològic i analítiques de jaciment / Anna Pla, Roger Molina, Mònica Oliva, .. [et al.]
 • v. 4 - Planimetria i digitalització / Xavier Carlús
 • v. 5 - Bases de dades i fitxes UE / Javier González

[Expedient intervenció arqueològica a l'antic convent de Sant Agustí de Barcelona] : [1994, 1996]

 • El Servei d'Arqueologia va assignar el codi originari 327 a tres intervencions diferents executades a líantic convent-caserna de Sant Agustí (1993, 1994 i 1996). Per a les intervencions de 1994 i 1996, el centre catalogador ha reassignat el codi 327b; per a la intervenció de 1993 s'ha reassignat el codi 327a
 • v.I : memòria original + documentació administrativa
 • v.II : Inventari de materials, fitxes UE i dibuixos originals
 • v.III: Esborranys memòria ; llistat esborranys de materials ; còpia del catàleg de materials amb anotacions i anotacions conferència i transperències voltes de Sant Agustí
 • v.IV: Topografia

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Àlvarez de Castro 1-7 i 2-10, Jaume Giralt 19-43, Gombau 1-11 i 2-16, mestres Casals i Martorell 1-27 i 2-26, Arc de Sant Cristòfor 1-23 i Fonollar 21-29 : 26 de maig de 2005 a 31 de març de 2006

 • Els resultats de la intervenció arqueològica evidencien restes arqueològiques amb un ventall cronològic que va des d'època tardoantiga fins als segles XIX-XX. Aquesta seqüència es relaciona i manté paral·lelismes amb intervencions anteriors. Les restes es poden distinguir també en tres tipus : vestigis d'edificacions de l'antic urbanisme de la zona (XVIII-XIX); una sèrie de retalls i estructures malmeses (alta edat mitjana); i una extensa àrea de necròpolis representada per tres sepultures tardoantigues (s.III-IV). -- Conté: v. 1: memòria científica; 130 f.
 • v. 2: relació d'estructures afectades per la intervenció i documentació fotogràfica i planimètrica de la Zona 2B; ca. 60 f.
 • v. 3: planta general de les estructures; 15 f. de plàn. (Ignasi Camps i Emili Revilla)
 • v. 4: planimetria; 170 f. de plàn. (Ignasi Camps i Emili Revilla)
 • v. 5: fitxes UE de la Zona 1; ca. 200 f.
 • v. 6: fitxes UE de la Zona 2; ca. 200 f.
 • v. 7: fitxes UE de la Zona 3; ca. 200 f.
 • v. 8: inventari fotogràfic general i documentació fotogràfica de la Zona; 1ca. 150 f. (Josefa Huertas i Natàlia Salazar)
 • v. 9: documentació fotogràfica de la Zona 2; ca. 200 f. (Josefa Huertas i Natàlia Salazar)
 • v. 10: documentació fotogràfica de la Zona 3; ca. 200 f. (Josefa Huertas i Natàlia Salazar)
 • v. 11: material arqueològic (Josefa Huertas i ÀBAC)
 • v. 12: estudi arqueozoològic (Roger Molinas)
 • Els CD a Z4.21 inclouen 2 exemplars corretgits
 • L'expedient ( 3 v.) inclou 9 informes preliminars

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al solar del carrer Avinyó, 16 - Lleona, 12-14 : Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès)

 • Restes d'època romana des del segle I dC fins al III d.C, zona del suburbium, amb dos abocadors urbans, i restes d'un possible taller metal.lúrgic, al segle II es consoliden estructures de caràcter agrícola i/o productiu. Es torna a ocupar amb construccions diverses a partir del segle XIV amb un obrador que podria estar associat al tractament de pells, que va ser abandonat al s. XVI. A finals del XVII es construeix un nou edifici. -- Promotor: Cenit Gestió
 • v. 1: Text
 • v. 2: Annex I: els materials-inventari, vol. 1 (UE 105 a 1558)
 • v. 3: Annex I: els materials-inventari, vol. 2 (UE 1558-2080)
 • v. 4: Annex I: els materials- estudi
 • v. 5: Annex II: repertori d'unitats estratigràfiques
 • v. 6: Repertori fotogràfic
 • v. 7: Annex IV: Planimetria

Intervenció arqueològica al carrer Tallers 66 : del maig al juliol de 2006

L'excavació ha permès documentar diverses estructures i estrats arqueològis des de l'època moderna a la contemporània. En els dos àmbits que s'han intervingut han aparegut clavegueres que corresponen a l'edifici que ara es rehabilita i un mur datat segurament del s. XVII-XVIII que presenta una orientació que difereix de l'actual traçat del carrer Tallers.

Intervenció arqueològica al carrer de Ripoll, 25 i carrer dels Capellans, 10-16 : dates de l'intervenció: 19 de novembre - 21 de desembre 2007

La intervenció ha permès documentar un dels pilars de l'aqüeducte fins al seu nivell de cimentació, dins la finca es conserva altre pilar de l'aqüeducte i part d'un dels arcs i s'observa en secció el specus o caixa del canal de l'aigua. També es va trobar una important estructura de combustió que podria tractarse d'un forn de pa avalat per l'existència de documents. Sembla ser que l'edifici va ser l'Hostal d'en Lleó, el d'en Gracia i la seu de l'antiga universitat de Barcelona que depenia del govern de la ciutat.

Results 11 to 20 of 2993