Affichage de 63 résultats

Description archivistique
Espejo Blanco, José Manuel
Options de recherche avancée
Aperçu avant impression Affichage :

9 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Memòria de la intervenció arqueològica a plaça Catalunya i carrer Pelai de Barcelona: dates de la intervenció: 10 d'agost al 10 de setembre de 2009

Sondejos realitzats en el marc del "Projecte d'intervenció arqueològica en la jaciment arqueològic/BCIN : Muralla medieval/Moderna, Portals i Baluards de Barcelona". El resultat va ser negatiu menys en un que es va documentar un petit tram de llenç de la muralla corresponent a les construccions del segle XV.

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al Parc de la Ciutadella (Parc Zoològic, nou Delfinari), al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: data de la intervenció: 1-26 de setembre 2014

Realització de vuit rases informatives dins el Parc Zoològic amb la finalitat de saber, si es conserven o no restes de la Ciutadella borbònica al subsòl dels espais previstos per al nou delfinari. Els resultats han estat positius en dues rases de la zona sud. També s'han documentat restes relacionades amb l'Exposició Universal del 1888 en cinc de les rases, i finalment en una de les rases també s'ha detectat una antiga estructura del zoo.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Vigatans, 4, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: del 28 de març al 13 d'abril,, i del 26 al 27 d’abril de 2018

Documentació d'estructures corresponents als edificis recentment enderrocats situats en una cronologia força recent, entre els segles XIX i XX. A més, es documenta el mur mitger de la finca que afrontava al carrer de Gíriti, de cronologia baixmedieval, amb una refacció d’època moderna, així com el mur mitger baixmedieval que havia estat la divisòria de les dues finques baixmedievals, una que afrontava al carrer dels Vigatans i l’altra al carrer de Gíriti. Per últim, es documenta un semisoterrani que ocupava quasi la totalitat de la finca.

Atics

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al Passeig de Lluís Companys, 11-21 / Carrer del Rec Comtal, 20-24, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció del 22 d’octubre al 9 de novembre de 2018 i de 12 al 16 de novembre de 2018

Realització de la canalització en rasa d’una línia elèctrica subterrània de mitja tensió.
La intervenció ha estat negativa.

Atics

Résultats 1 à 10 sur 63