Mostrar 1 resultados

Descrição arquivística
Ager Arqueologia, S.L. Ager Arqueologia, S.L. Com objeto digital
Previsualizar a impressão Ver:
Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Rec Comtal, 24, al Districte de Ciutat Vella...
Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Rec Comtal, 24, al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: de 17 al 28 de juny de 2019