S'estan mostrant 197 resultats

Descripció arxivística
Còdex
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

8 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòria de la intervenció a la plaça Comercial, Barcelona, Barcelonès : dates intervenció: abril-desembre 1991

 • Intervenció motivada per la construcció d'un aparcament subterrani al subsòl de la plaça Comercial. La zona abastava una àrea de 4800 m2. L'excavació es va realitzar en dues fases i subdividida en 6 sectors. Documentació del Rec Comtal, el carrer Gensana, la part nord del carrer Qui va del Born al pla d'en Llull, Joch de la Pilota i Bonayre, així com les respectives illes de cases i estructures relacionades amb les cases i tallers artesanals. Es va recuperar la trama urbana del barri de la Ribera anterior a l'enderroc que es va portar a terme per la construcció de la fortificació de la Ciutadella, així com dues zones de necròpolis datades en època romana i islàmica. -- Vol.1 i 2: Text
 • Vol. 3: llistat documentació fotogràfica
 • Vol. 4: Llista UE inventariades, estudi materials i catàleg materials
 • A l'expedient documentació administrativa, llistas de fotografies i esborrany de la memòria en tres volums (1,unitats estructurals; 2, materials; 3, enterraments) ; plànols i topografia [X221]
 • Al CD-ROM documents word de l'esborrany de la memòria

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer Marlet 5 de Barcelona : 5 - 14 agost de 1997

 • Troballa de varis murs de maçoneria de l'època baix-medieval i dels segle XVII. Aquests últims formarien part de líactual edifici. També síha localitzat un mur de carreus d'època romana. S'han documentat diversos fragments ceràmics, principalment del s. XVIII ñ XIX i de líalt medieval. També hi ha mostres de ceràmica tardoromana i un fragment visigòtic. -- [v.1] (ca. 70 f., 9 f. de làm., 10 f. de plàn.): inclou descripció dels treballs efectuats
 • [v.2] (7 f.): fitxes UE

Memòria de la intervenció arqueològica al mercat de Santa Caterina : desembre 1997 - març 1998

 • Localització de restes de la fase conventual, destaca la localització de la línia de la façana i de l'absis, així com la presència de varis murs d'edat moderna. S'han localitzat diferents enterraments, principalment d'època medieval - moderna, i la presència d'una tomba d'inhumació de tegula a doble vessant d'època baiximperial. també s'ha localitzat uns abocador díàmfores d'època romana. -- v. I ([105] f., 18 f. de làm., 35 f. de plàn.): Inclou descripció de les restes
 • v.II (ca. 150 f.): annexes
 • v.III (40 f. de plàn.): planimetria
 • Annex: Aixecament de plànols d'estat actual del Mercat de Santa Caterina (11 plànols) [D11]
 • L'expedient inclou 1 vol. de documentació administrativa i documentació històrica, i una còpia de la memòria sense relligar separada en 3 vols.

Memòria de la intervenció al c. Sant Pau núm. 116 cantonada Reina Amàlia i c. Carretes : [desembre 1998 - juny 1999]

 • Troballa de les restes de fonamentacions d'una vil·la de caire agrícola (s. I - III dC). També s'ha localitzat una necròpolis tardo-romana (IV-VI, 26 tombes), principalment de tegulae a doble vessant. S'ha trobat material ceràmic associat a aquest estrat. També s'ha documentat diferents fonamentacions d'edificis dels s. XVII a XIX i un pou (s. XVII). -- Sota aquest codi existeixen dues intervencions. La 036a/1998 correspon als sondejos, mentre que la 036b/1998 responia a l'excavació de la fase prehistòrica del jaciment. Amb el codi 096/98 es va presentar els resultats de l'excavació de les fases històriques
 • Conté 5 plànols en paper vegetal, "Estat actual de l'illa de les parcel.les Carretes, 76-78, Sant Pau, 116 i Reina Amàlia", d'abril de 1991
 • Digitalitzat, copia en HD

Memòria de la intervenció arqueològica al solar comprès entre els c. St. Pau, Reina Amàlia, Hort de la Bomba i de les Carretes : Intervenció prehistòric : Segona fase

 • Localització d'una sitja, així com fragments de ceràmica molt rodada, probablement d'estil Veraza. -- El Servei d'Arqueologia va assignar el mateix codi d'intervenció per a dos expedients. El centre catalogador ha reassignat els codis 036/98a i 036/98b per identificar-los
 • Sota aquest codi existeixen dues intervencions. La 036a/1998 correspon als sondejos, mentre que la 036b/1998 responia a l'excavació de la fase prehistòrica del jaciment. Amb el codi 096/98 es va presentar els resultats de l'excavació de les fases històriques

Memòria de la intervenció arqueològica al solar del carrer Pelai 3 ronda Universitat 4 : setembre - octubre 2001,març - abril 2002

S'ha pogut documentar un fossar que formaria part de la muralla construïda per Pere el Cerimoniós a mitjan del s. XIV. També s'ha documentat ceràmica blava catalana del s. XVI -XVII.

Memòria de la intervenció arqueològica a la necròpolis jueva de la Barcelona Medieval : dates de la intervenció, 28 d'octubre de 2001 al 29 de gener de 2002

La memòria inclou els resultats i conclusions de l'excavació arqueològica localitzada als terrenys de l'antic camp de tir de Montjuïc. La cronologia abarca els s.XI-XIV. S'han identificat les següents tipologies de sepultures: tombes de cavitat lateral, tombes antropomorfes, tombes de retall en forma de banyera, i tombes en taüt. -- Inclou: Estudi antropològic de les inhumacions de la necròpolis de Montjuïc / Jordi Alfonso Quintana [antropòleg] .-- p. 141-181

Memòria de la intervenció arqueològica al pg. Isabel II, pla de Palau : agost- desembre 2001

La intervenció ha servit per a documentar diferents murs d'època moderna. Un d'ells podria estar relacionat amb l'antic baluard de la muralla marítima i uns altres dos podrien associar-se a un dipòsit de l'antiga casa de la Llotja. També s'ha documentat un pou de planta circular.

Memòria sobre la intervenció arqueològica a l'avinguda de l'Argentera i carrer Comerç : agost 2001

 • Presència d'un mur relacionat possiblement amb una construcció annexa a la muralla de mar, que es va abandonar al s. XVII. S'han documentat restes de ceràmica compreses entre el s. XIV i XVIII. -- [v.I] (ca. 150 f., 2 f. de làm., 11 f. de plàn.): inclou treballs realitzats i resultats obtinguts
 • [v.II] ([4] f., 3 f. de diapositives)
 • Planimetria en CD, [conjunta amb altre intervenció]

Memòria del seguiment arqueològic de la construcció d'un ascensor dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya davant al c. Pelai número 62 : octubre - desembre 2001

Troballa d'una part de la Muralla construïda durant els segles XIV - XV, en concret el primer tram del tercer recinte emmurallat de Barcelona. També s'ha documentat el tal·lús de la muralla i el parament d'una torre circular.

Resultats 1 a 10 de 197