Mostrar 1 resultados

Descrição arquivística
Veclus Edat Contemporània, 1854 -- s. XX Com objeto digital
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

Informe sobre las actuacions i resultats dels sondeigs arqueològics realitzats a la finca núm. 25 del carrer Ripoll de Barcelona

Intervenció consistent en la realització de 9 cales, que han evidenciat l'existència d'elements ceràmics al voltant del període medieval, entre els segles X i XIII. I també d'època moderna. Sense poder estendre la recerca arqueològica no es pot concretar millor la seqüència arqueològica ni la presència en el subsòl de testimonis d'època romana.