Showing 59 results

Archival description
Actium Edat Moderna
Advanced search options
Print preview View:

2 results with digital objects Show results with digital objects

Intervenció arqueològica al carrer Tallers 66 : del maig al juliol de 2006

L'excavació ha permès documentar diverses estructures i estrats arqueològis des de l'època moderna a la contemporània. En els dos àmbits que s'han intervingut han aparegut clavegueres que corresponen a l'edifici que ara es rehabilita i un mur datat segurament del s. XVII-XVIII que presenta una orientació que difereix de l'actual traçat del carrer Tallers.

Seguiment arqueològic de l'obra de canalització d'infraestructures de telecomunicacions al carrer n'Arai, entre la plaça George Orwell i el carrer Avinyó de Barcelona : 14 al 29 de juliol de 2003

S'han documentat murs corresponents a la antiga línia de façana dels edificis enderrocats líany 1996. Són d'època moderna, però al no recuperar-se material ceràmic no es pot precisar més la seva datació.

Memòria de la intervenció arqueològica al Passeig Colom, 20, plaça del Duc de Medinaceli, 4, carrer de la Mercè, 2,de Barcelona, Barcelonès: dates de la intervenció: del 2 de març al 30 d'abril de 2015

En el transcurs dels rebaixos previstos en el projecte de reforma de la finca del passeig de Colom 20 s'ha localitzar un pou d'època moderna situat dins l'àrea on ha de funcionar un nou soterrani. També es recuperen alguna claus de bronze associats a l'antic fons marí.

Memòria científica intervenció arqueològica al tram de la Línia d'Alta Velocitat entre l'Estació de Sants i el carrer Espronceda / Torre del Fang : Línia d'Alta Velocitat Madrid - Barcelona - frontera francesa : dates intervenció: de l'agost 2088 a l'abril de 2010

  • La intervenció va consistir en el control i en l'obertura de diverses cales durant les obres de construcció del túnel de l'AVE a seu pas pel carrer Mallorca, entre la Torre del Fang i el carrer Bac de Roda. La intervenció es pot dividir en dos grups, d'una banda, el control arqueològic del rebaix del subsòl, al llarg del carrer Mallorca i d'altre banda, les obres a la Torre del Fang. Al llarg del túnel es va documentar una mina d'aigua a la zona del pont del carrer de Bac de Roda; un pou davant el núm. 662 del carrer Mallorca, un col.lector de riera a la confluència del carrer Mallorca amb el carrer Padilla; i, un refugi antiaeri de la Guerra Civil, que es pot identificar amb el número 0257 i del que únicament es va poder observar un tram d'escala i de passadís. A la Torre del Fang, es van poder excavar tres individus inhumats en fossa simple, que semblan de mitjans del segle XV, també es documenten la torra propiapament dita de planta quadrada i algunes sitges. -- Vol. 1: Text, documentació fotogràfica, restes afectades, informe antropològic, documentació planimètrica.
  • Vol.2: UE, inventari materials, làmines materials
  • A l'expedient documentació administrativa, informes, estudi històric.
  • Aixecament planimètric Torre del Fang /Francesc de Casacuberta [C15]

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Nou de Sant Francesc, 21, de Barcelona, Barcelonès : dates intervenció: del 10 d'octubre al 8 de novembre de 2012

El control arqueològic ha permès identificar diverses estructures del segle XVI-XVII que, molt probablement, corresponguin a limtacions de propietats agrícoles. És més que probable que aquesta àrea hortícola pertanyés al convent de Sant Francesc. -- A l'expedient informe d'afectació

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Pere més Baix, 92 (Districte Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció: del 13 de maig al 22 de juny de 2013

Les cales realitzades han permès documentar l'existència d'estructures arqueològiques de diverses èpoques. Entre elles destaca l'establiment d'una màquina de vapor del segle XIX de la qual han perdurat intactes la carbonera i la fogaina, però també les nombroses estructures d'època medieval i moderna corresponents a l'evolució històrica de l'indret.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Pere Mitjà, 64 (Districte Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció: del 3 al 14 de juny i del 17 al 28 de juny de 2013

El seguiment dels treballs ha permès documentar algunes estructures de finals de l'època medieval o principis de l'època moderna i època contemporània anteriors a la finca actual.

[Intervenció arqueològica a la Rambla 108 i carrer d'en Roca 23

  • Obertura de diverses cales, els resultats van establir una seqüència cronològica des del segle XIII fins al XXI. Documentació dels segles XIII i XIV amb la construcció de la segona muralla de Barcelona, documentació de paraments. -- No hi ha memòria
  • Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica
  • Documentació administrativa i informes preliminars

Memòria de la intervenció al carrer de l'Estació 11-23, passatge de l'Estació 1-13, 2-12, plaça de l'Estació 6X i carrer Parellada 13-19 i 14-24 : dates de la intervenció: del 23 de juny al 23 de juliol de 2010

Documentació de restes d'un mur al carrer Parellada de finals d'època moderna o inicis d'època contemporània, que possiblement correspongui a l'antiga alineació de façana del carrer.

Results 1 to 10 of 59