Showing 215 results

Archival description
Actium
Advanced search options
Print preview View:

8 results with digital objects Show results with digital objects

Intervenció arqueològica al carrer Tallers 66 : del maig al juliol de 2006

L'excavació ha permès documentar diverses estructures i estrats arqueològis des de l'època moderna a la contemporània. En els dos àmbits que s'han intervingut han aparegut clavegueres que corresponen a l'edifici que ara es rehabilita i un mur datat segurament del s. XVII-XVIII que presenta una orientació que difereix de l'actual traçat del carrer Tallers.

Intervenció arqueològica al carrer Sant Gil, 3 : de juliol de 2004 a juliol de 2005

La intervenció ha permés identificar dos periodes d'ocupació que comprenen des dels inicis del segle XVII a finals del segle XX. Inicialment el solar formava part d'una zona d'horts. A mijans del segle XIX hi ha activitat fabril a l'immoble. Es tracta doncs d'una casa-fàbrica integrada per diversos cossos, uns dedicats a l'activitat industrial i altres a l'escala de veïns.

Intervenció arqueològica a l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, plaça del Nen de la Rutlla, carrer de Grècia 1-11, carrer Florència 2-10, carrer de Garriga i Roca 1-11 : Parc del Guinardó,del 7 d'agost al 25 d'agost de 2006

L'excavació s'emmarca en l'execució del "Projecte de millora del Parc del Guinardó". No s'han localitzat restes arqueològiques a les cales.

Intervenció arqueològica a la finca situada al carrer Montalegre núm. 4.I. : 25 d'abril - 23 de juny de 2005

La major de les estructures documentades estan relacionades amb les restes d'un forn ceràmic que sembla va ser utilitzat per a la producció de ceràmica vidrada. Un element interessant de la intervenció ha estat la localització d'un gran nombre d'elements necessaris per dur a terme la cocció.

Seguiment arqueològic de l'obra de canalització d'infraestructures de telecomunicacions al carrer n'Arai, entre la plaça George Orwell i el carrer Avinyó de Barcelona : 14 al 29 de juliol de 2003

S'han documentat murs corresponents a la antiga línia de façana dels edificis enderrocats líany 1996. Són d'època moderna, però al no recuperar-se material ceràmic no es pot precisar més la seva datació.

Control arqueològic al carrer Paradís, núm. 12 : 9-16 de febrer de 2005, 29 de març de 2005

Localització de part d'un paviment d'opus signinum, probablement d'època romana, situat sobre una estructura obrada amb pedra i morter de calç. L'estrat que s'adossa per l'est a l'estructura disposa de material ceràmic de finals d'època baiximperial. Atenent algunes de les hipòtesis sobre la situació del fòrum de Barcino, l'estructura que s'ha documentat estaria aproximadament en un dels extrems del fòrum.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau - Pavelló de Sant Salvador, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90 i carrer de Cartagena, 334-372 de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: de 5 al 29 de gener i del 15 al 26 de febrer de 2016

Les obres de reforma del pavelló de Sant Salvador del conjunt històric d el'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha permès identificar diferents elements coetanis de la construcció modernista i un conjunt significatiu de restes de l'antic mas Xifré sobre el qual es va construir part del complex de Domènech i Muntaner.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Ausiàs Marc,149, carrer de la Marina, 139-141, al Districte de l'Eixample, Barcelona: del març a maig de 2016

Els treballs han permès identificar un refugi subterrani construït l'any 1937. En molt bon estat de conservació i no consta a les llistes del Servei de Defensa Passiva Antiaèria. Documentació exhaustiva del refugi i seguiment del desmuntatge.

Results 1 to 10 of 215