S'estan mostrant 15 resultats

Descripció arxivística
Arqueociència Edat Moderna
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

1 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Reina Amàlia 38-38bis, carrer Sant Pau, 118 i carrer de les Flors, 2 del Districte de Ciutat Vella, Barcelona : del 4 al 23 de maig i del 16 de juny al 15 de juliol de 2009

 • Intervenció a la casa fàbrica Estruch, motivada per la construcció d'un nou edifici de vivendes i aparcamen soterrani. Realització de set sondejos en que s'han documentat estructures associades per una banda a l'antiga casa fàbrica Estruch i per l'altra a la presència d'un assentament prehistòric. -- A l'expedient "Estudi geotècnic previ d'un solar, situat al carrer de la Reina Amàlia, 38", realitzat per Centre Català Geotècnia.
 • Conté dos Cds d'imatges de la casa-fàbrica Estruch

Memòria de la intervenció realitzada a la plaça Duc de Medinaceli 4, passeig Colom 20, C/ de la Mercè 2, Barcelona, Barcelonès : març 2008

Els nivells documentats es corresponen a abocaments de terra del moment de construcció dels fonaments de l'edifici del segle XIX i de les reformes internes que han experimentat posteriorment. S'han evidenciat l'ocupació de l'indret entre els segles XV i XVIII.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a l'avinguda Portal de l'Angel 20-22 : 19 novembre-31 desembre 2007 ; 2 gener-28 febrer 2008 ; 1-6 febrer 2008 ; 14 abril-31 maig 2008 ; 26 juny-25 juliol 2008

Documentació de diverses construccions en relació algunes a un soterrani existent en un moment determinat, de funció industrial (els dipòsits, el pou, les pavimentacions i les conduccions). D'altres (murs), podien ser les riostres relacionades amb la construcció de pilars. La principal característica del material arqueològic recuperat és la seva migradesa, fragments de ceràmica vidrada monocroma i vidre. -- Informe a l'expedient i també en CD

Memòria dels sondejos realitzats al carrer dels Sagristans 1-3, carrer dels Capellans 6-8 : 13-18 d'octubre i 19 de novembre

Presència de diferents materials constructius, els quals no s'han pogut datar cronològicament degut a la manca de material ceràmic. Cal destacar dues estructures muràries dels segles XVI-XVII i segle XVIII. També s'ha localitzat una estructura corresponent a un celler, però s'ha hagut de desmuntar la volta de l'estructura degut a les reformes dutes a terme en el local.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la Llotja de Mar : sondejos arqueològics,valoració de l'inici de les obres sense control arqueològic,seguiment de les obres

 • La intervenció ha servit per a documentar la construcció i les diferents reformes de la Llotja de Mar. S'han localitzat diversos murs d'època baixmedieval i moderna. També s'ha pogut documentar un pòrtic, localitzant estructures del s. XVI - XVII (principalment dipòsits que s'utilitzaven per emmagatzemar gra). --v.I(ca. 200 f. : fot., 6 f. de làm.): inclou resultats dels sondejos arqueològics i evolució històrica de l'espai corresponent al saló de contractacions i al pòrtic de la plaça Palau
 • v.II(1 f., 33 f. de plàn.): annex III: planimetria
 • v.III([19] f., 203 diapositives, 231 fot.): annex V: documentació fotogràfica (positius fotogràfics).
 • A l'expedient memòria original, documentació administrativa i projecte executiu de les obres de millora de les façanes de l'edifici

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al Palau de la Generalitat : 15 - 22 de novembre de 1994

 • Gràcies a l'excavació s'han documentat diferents estructures muràries d'època moderna. Cal destacar la presència de voltes amb carcanyols farcits de material ceràmic dels s. XVI i XVII. També s'ha documentat un forn domèstic. -- Durant el 2013, es van assignar codis nous, a les intervencions que no tenien cap codi associat.
 • Entre 2006 i 2012, la intervenció tenia assignat un codi assignat pel centre catalogador (BPG),
 • Les fot. són originals
 • Al inventari de material figura data 15-22 de novembre de 1995

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al c. Montcada núm. 21 - 23 : 14 de maig a 3 de juliol de 1998,3 d'agost a 3 d'octubre de 1998

 • La intervenció ha localitzat una necròpolis tardoromana (8 tombes) dels s. V - VI dC. També s'ha pogut documentar la construcció i les diferents modificacions dels edificis. Cal destacar l'ús industrial dels mateixos, trobant un molí i diferents dipòsits subterranis. -- Títol al CD: Memòria de la intervenció realitzada al Palau Finestres i a la Casa Mauri : c. Montcada 21 - 23 Barcelona
 • [v.1] (ca. 220 f.: fot. col., 55 f. de làm.): inclou desenvolupament dels treballs ; Els materials arqueològics / Raúl Sanz Serrano .-- 1998 .-- 34 f. ; Inventari de les monedes / Maria Clua Mercadal. Museu Nacional d'Art de Catalunya. -- 1999. -- 7 f. ; Fitxes de documentació antropològica / Judit Solé i Muntané .-- 1998 .-- 3 p.
 • [v.2] (6 f., 15 f. de diapositives):
 • [v.3] (197 f.): inventari de material
 • [v.4] (65 f. de plàn.): planimetria
 • [v.5] (149 f.): repertori de les unitats estratigrafiques
 • [v.6] (ca. 150 f.): apèndix fitxes originals inventari
 • [v.7] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (I)
 • [v.8] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (II)
 • [v.9] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (III)
 • [v.10] (ca. 80.): apèndix fitxes de camp (IV)
 • Conté: Reportatge fotogràfic posterior a la intervenció del Palau Finestres amb detalls i fotografies dels enteixinats

Memòria de la intervenció efectuada a la Casa de Convalescència - Institut d'Estudis Catalans : agost - desembre 1998,[c. Carme 47 - 49]

S'han pogut documentar un conjunt de restes ubicades en líextrem sud de la Casa de Convalescència i que corresponen a les dependències i als serveis (celler, rebost, llenyer, graner, etc.). Síhan identificat gràcies a un plànol de 1674. També síhan documentat restes d'edificis anteriors a l'hospital, on destaquen dos pous i un mur de fàbrica gòtica. Cal destacar també la localització del claustre d'edifici amb material ceràmic dels s. XIV i XVII i restes òssies (871 fragments) humanes que podrien relacionar-se amb alguna àrea d'enterrament propera. -- v.2 : documentació fotogràfica

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Mercaders, 42, Palau Mercaders : [dates intervenció: del 25 d'octubre al 29 de desembre de 2006, del 2 de gener al 28 de febrer de 2007, del 12 a 30 de març de 2007, del 10 d'abril al 31 de maig de 2007]

 • v. 1 - Texte
 • v. 2 - Inventari UE, inventari material, làmines de dibuix, inventari de fotografies
 • v. 3 - Planimetria
 • Al Cd no hi ha les fotos de la memòria
Resultats 1 a 10 de 15