Showing 3 results

Archivistische beschrijving
Barcelona de Serveis Municipals Montjuïc
Advanced search options
Print preview View:

Projecte executiu del Passeig dels Cims de Montjuïc Fase B, D, restauració del Mirador de l'Alcalde : memòria, plànols, pressupost (document reduït)

Projecte d'ordenació global dels cims de Montjuïc. Afecta el Montjuïc de les cotes altes i del vessant marí, una extensa àrea de quasi un centenar d'hectàrees. Una àrea asimètrica que va des del nivell del mar fins a la carena. El Montjuïc sec i portuari i el Montjuïc frondós de la Foixarda. Projecte de restauració del Mirador de l'Alcalde. Equip redactor de l'equip d'arquitectura de Joan Forgas i Coll (Forgas arquitectes) amb Dolors Ylla-Català, Robert Berenguer, Cesar Vivas, Ana Stakic, Francesc Inés

Projecte de la xarxa d'acumulació i aprofitament d'aigües freàtiques a la muntanya de Montjuïc

L'objecte del projecte és el de dotar a la ciutat d'un sistema de protecció contra incendis als voltants del castell de Montjuïc, que permeti disposar d'un cabal abundant i fiable per fer front a les emergències que es puguin presentar a la zona. En una segona fase, el sistema s'aprofitarà per regar per gravetat punts determinats de la muntanya.

Projecte executiu del Passeig dels Cims de Montjuïc Fase F : memòria, plànols, pressupost (document reduït)

Projecte d'ordenació global dels cims de Montjuïc. Afecta el Montjuïc de les cotes altes i del vessant marí, una extensa àrea de quasi un centenar d'hectàrees. Una àrea asimètrica que va des del nivell del mar fins a la carena. El Montjuïc sec i portuari i el Montjuïc frondós de la Foixarda.