Mostrar 1 resultados

Descrição arquivística
Estrats Salvadó Jambrina, Iván Hospital, Carrer
Previsualizar a impressão Ver:
Memòria de la intervenció arqueològica a la Biblioteca de Sant Pau - Santa Creu, al carrer del Carme, 47, de Barcelona: data intervenció: juny-novembre de 2009
Memòria de la intervenció arqueològica a la Biblioteca de Sant Pau - Santa Creu, al carrer del Carme, 47, de Barcelona: data intervenció: juny-novembre de 2009