S'estan mostrant 18 resultats

Descripció arxivística
ArqueoCat Edat Moderna
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

2 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Intervenció arqueològica a la prolongació de l'avinguda Francesc Cambó, entre els carrers Giralt el Pellisser, Gombau i de Fonollar : zona B del projecte d'infraestructures troncals des del carrer Carders a la central de RSU en el mercat de Santa Caterina,Barcelona, febrer-abril de 2004

  • Els resultats de la intervenció arqueològica evidencien l'existència de diversos tipus de restes arqueològiques i de diverses fases d'ocupació, amb un ventall cronològic que va des d'època tardoantiga fins els s.XVIII-XIX. Entre d'altres troballes, s'ha documentat una necròpolis tardoromana (19 sepultures), ceràmica medieval, i ceràmica blau catalana.-- v.1 (ca. 300 f.) inclou: inventari d'unitats estratigràfiques, inventari del material i dibuix arqueològic, inventari de fotografies
  • v.2 conté ca. 50 plàn
  • v.3 conté 69 diapositives.
  • CD inclou: 448 fot.

Intervenció arqueològica efectuada a la Ronda Sant Pau, 6-8 i carrer Flors, 7 : abril 2000, i entre juliol i setembre del 2000

  • La intervenció va permetre documentar les característiques del tram de muralla localitzat i a la vegada posar al descobert una torre adossada al talús de la muralla. -- No hi ha memòria
  • Resum fet a partir de la documentació de l'expedient i la fitxa de la Carta Arqueològica
  • Conté recull de fotografies

Intervenció arqueològica preventiva a l'avinguda Francesc Cambó, carrer Freixures i carrer Mercaders : agost - setembre de 2005

Totes les estructures i materials recuperats, que només s'han pogut documentar en planta o secció de forma molt parcial, semblen encaixar amb la història del barri i anteriors excavacions: medievals, part de l'entramat de grans i amples palaus gòtics; moderns, contemporanis als edificis inclosos al Catàleg de Patrimoni Arqueològic. Aquesta intervenció ha servit també per documentar diferents graus d'afectació de les restes arqueològiques per part dels serveis actuals.

Memòria de la intervenció arqueològica a la parcel.la del Passeig Picasso 24bis-30 de Barcelona (Barcelonès) : Anys 2004, 2005, 2006 i 2007

En la intervenció relativa a aquesta memòria que es presenta, síhan documentat un seguit díedificacions i estructures, que mostren líocupació de líespai des del moment de la seva urbanització, a finals del segle XIII i fins al 1715-1717, quan tot líurbanisme díaquesta zona va ser destruït per les obres de construcció de la Ciutadella. A nivell general, les restes localitzades es corresponen a un carrer (de Joan Grech) i a les finques situades a líoest respecte aquest i líextrem est díuna propietat situada a líest del mateix; així mateix, síha documentat la zona est de les finques situades a líest del carrer Oliver del Pla díen Llull, que discorria a líoest respecte el carrer Joan Grech. En el conjunt de líurbanisme medieval de la ciutat, la zona documentada se situava a líanomenat ìquarter de Marî i formava part díuna nova àrea urbanitzada de la ciutat, que síhavia definit a finals del segle XIII-inicis del segle XIV. Les propietats localitzades haurien estat ocupades des díaquest moment i es correspondrien a edificis díuna sola crugia i en dos casos de dues, que síorientaven a partir dels carrers on síhi situava el seu mur de façana. Aquests edificis haurien funcionat com a habitatges de caire humil, amb una possible zona de producció artesanal en algun díells. Amb el pas dels segles, algunes de les propietats van ser ampliades i modificades. A finals del segle XVII-inicis del segle XVIII, les edificacions de la zona central i sud de la parcel·la excavada van ser destruïdes per a construir líesglésia dels Pares Regulars Menors, que síhavien instal·lat a la zona a mitjans del segle XVII.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Portaferrissa 21 : 8 de juny al 6 de juliol 2005

S'han obtingut restes de material ceràmic datable entre els segles XVI-XIX que han facilitat la documentació d'una tina i un pou, encara que no han estat suficients per presentar una evolució sincrònica completa de l'edifici ni de les seves fases constructives.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Pere Mitjà, 81-87, de Barcelona (Barcelonès) : data intervenció: maig-juny 2008

Es poden diferenciar quatre moments d'utilització de l'espai al solar; un primer moment pel segle XIII, un segon moment posterior al XIII que formaria part d'una estructura més complexa que possiblement fou arrasada en el moment d'edificar l'edifici al XIX. Un tercer moment es trobariem els diferents dipòsits localitzats que gràcies a la ceràmica es situa al segle XVIII. L'últim moment seria l'edificació del segle XIX. -- Hi ha estudi històric de Veclus

Memòria de la intervenció arqueològica al Passeig Picasso, 38-38bis, carrer Comercial, 15 de Barcelona (Barcelonès) : dates d'intervenció: del 5 al 16 de setembre de 2005 i del 14 novembre al 2 desembre de 2005

Excavació de diversos pilotatges de fonamentació. L'excavació dels pilotatges ha suposat el desmuntatge parcial tant de les restes documentades durant la intervenció de 2004, com les d'aquesta intervenció. Les estructures localitzades es corresponen a tres murs, una canalització i un paviment de maons, que han estat documentades i desmuntades parcialment.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva (sondeigs) al Passeig Picasso, 25, carrer de la Fusina, 13-15 : [5 a 30 de setembre de 2005]

La intervenció ha permès documentar tres fases diferents d'organitzacións de l'espai, compreses entre els segles XV i XIX entre les que destacal'estructura de l'església dels Menorets. A excepció de les estructures del segle XIX, la resta són part de l'antic barri de la Ribera. -- L'expedient conté: Informe preliminar d'intervenció arqueològica, Informe d'afectació de la intervenció arqueològica, CD (650 MB de planimetria sobre la incidència dels fonaments en les restes arqueològiques) i expedient de la intervenció 127/03 que afectaba la mateixa zona i no es va dur a terme.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al Rec Comtal : carrer Palomar de Barcelona,setembre de 1999

Localització de les restes d'una fàbrica de colorants (s. XIX), així com un antic molí (XV - XVI) i diverses estructures muràries (XVII - XVIII). També s'han localitzats fragments ceràmics (s. XV - XVI) que no estan relacionats amb cap estructura ni nivell d'ocupació. -- El C/ Coronel Monasterio va ser assimilat dintre del carrer Fernando Pessoa, a partir de l'estiu 2008

Resultats 1 a 10 de 18