Mostrar 18 resultados

Descrição arquivística
ArqueoCat Ceràmica
Previsualizar a impressão Ver:

4 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Àlvarez de Castro 1-7 i 2-10, Jaume Giralt 19-43, Gombau 1-11 i 2-16, mestres Casals i Martorell 1-27 i 2-26, Arc de Sant Cristòfor 1-23 i Fonollar 21-29 : 26 de maig de 2005 a 31 de març de 2006

 • Els resultats de la intervenció arqueològica evidencien restes arqueològiques amb un ventall cronològic que va des d'època tardoantiga fins als segles XIX-XX. Aquesta seqüència es relaciona i manté paral·lelismes amb intervencions anteriors. Les restes es poden distinguir també en tres tipus : vestigis d'edificacions de l'antic urbanisme de la zona (XVIII-XIX); una sèrie de retalls i estructures malmeses (alta edat mitjana); i una extensa àrea de necròpolis representada per tres sepultures tardoantigues (s.III-IV). -- Conté: v. 1: memòria científica; 130 f.
 • v. 2: relació d'estructures afectades per la intervenció i documentació fotogràfica i planimètrica de la Zona 2B; ca. 60 f.
 • v. 3: planta general de les estructures; 15 f. de plàn. (Ignasi Camps i Emili Revilla)
 • v. 4: planimetria; 170 f. de plàn. (Ignasi Camps i Emili Revilla)
 • v. 5: fitxes UE de la Zona 1; ca. 200 f.
 • v. 6: fitxes UE de la Zona 2; ca. 200 f.
 • v. 7: fitxes UE de la Zona 3; ca. 200 f.
 • v. 8: inventari fotogràfic general i documentació fotogràfica de la Zona; 1ca. 150 f. (Josefa Huertas i Natàlia Salazar)
 • v. 9: documentació fotogràfica de la Zona 2; ca. 200 f. (Josefa Huertas i Natàlia Salazar)
 • v. 10: documentació fotogràfica de la Zona 3; ca. 200 f. (Josefa Huertas i Natàlia Salazar)
 • v. 11: material arqueològic (Josefa Huertas i ÀBAC)
 • v. 12: estudi arqueozoològic (Roger Molinas)
 • Els CD a Z4.21 inclouen 2 exemplars corretgits
 • L'expedient ( 3 v.) inclou 9 informes preliminars

Memòria de les intervencions arqueològiques efectuada al Passeig Picasso 22 : maig 2006 i juliol 2007

Ha permès documentar, d'una banda, estructures arqueològiques que es corresponen a l'últim moment de funcionament del barri de Ribera abans del seu enderroc entre els anys 1715 i 1718 i, per altra banda, s'han documentat una sèrie de retalls que es corresponen amb els nivells de construcció de l'edifici del segle XIX on es situa el soterrani. -- A l'expedient informe d'afectació

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Riereta, 37-37bis / Sant Pau, 84 : Barri del Raval, Barcelona (Barcelonès)

 • Les anàlisis han permès observar l'existència de quatre fases d'ocupació que coincideixen amb el panorama estratigràfic de l'excavació de la caserna de Sant Pau del Camp. Fase I, construcció d'un sòcol o paviment de pedres que argumenten la seva funció com a estructura de combustió o llar comunal. A la fase II, la troballa de la part basal d'un forn de planta ovalada, i un mur entremig de dos espais que podria separar la zona de combustió de la zona de cocció o producció, també s'han locatlizat fosses d'emmagatzematge tipus sitges. A la fase III s'han locatlizat plantes de graella o graners sobrealçats del Bronze i també ceràmica. A la fase IV s'han locatlizat restes d'un fogar i una sepultura (infant en posició fetal). -- v. 1 - Memòria [Coordinació: Jordina Sales]
 • v. 2 - Estudi de la ceràmica prehistòrica del jaciment / Xavier Carlús i Martin
 • v. 3 - Estudi antropològic, arqueozoològic i analítiques de jaciment / Anna Pla, Roger Molina, Mònica Oliva, .. [et al.]
 • v. 4 - Planimetria i digitalització / Xavier Carlús
 • v. 5 - Bases de dades i fitxes UE / Javier González

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Portaferrissa 21 : 8 de juny al 6 de juliol 2005

S'han obtingut restes de material ceràmic datable entre els segles XVI-XIX que han facilitat la documentació d'una tina i un pou, encara que no han estat suficients per presentar una evolució sincrònica completa de l'edifici ni de les seves fases constructives.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva (sondeigs) al Passeig Picasso, 25, carrer de la Fusina, 13-15 : [5 a 30 de setembre de 2005]

La intervenció ha permès documentar tres fases diferents d'organitzacións de l'espai, compreses entre els segles XV i XIX entre les que destacal'estructura de l'església dels Menorets. A excepció de les estructures del segle XIX, la resta són part de l'antic barri de la Ribera. -- L'expedient conté: Informe preliminar d'intervenció arqueològica, Informe d'afectació de la intervenció arqueològica, CD (650 MB de planimetria sobre la incidència dels fonaments en les restes arqueològiques) i expedient de la intervenció 127/03 que afectaba la mateixa zona i no es va dur a terme.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva en la finca situada entre els carrer Riereta, 37 / carrer Sant Pau, 84, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: desembre 2004 / gener 2005

Primera fase de sondeigs, alta concentració de ceràmica de cronologia prehistòrica documentada.
A la segona fase, el nivell d'horts correspon a època moderna.

ArqueoCat

Memòria dels sondeigs arqueològics, codi 026/03, i de l'excavació arqueològica en extensió, codi 003/04 : ceina Amàlia, 16-16 bis,febrer-març 2003,febrer-abril 2004

 • L'excavació s'ha realitzat en un solar ocupat anteriorment per una casa-fàbrica del s. XIX. S'ha documentat les restes d'una cambra de combustió de forn modern per a la elaboració de vidre i un mur d'època moderna. D'època medieval s'ha documentat un pou i feixes de vinya, fet que fa pensar que era una zona hortícola. També s'han documentat estructures neolítiques, unes acumulacions de pedres amb restes de material arqueològic que podria tractar-se d'estructures de fixació de vasos grans. -- Memòria conjunta de les intervencions 003/04 i 026/03 efectuades els anys 2003 i 2004
 • [v.I] (196 f.: fot, 83 f. de làm., 1 f. de plàn.): inclou descripció i interpretació dels treballs realitzats
 • v.II (ca. 121 f.: 72 f. de fot.): inclou estudi de diverses mostres procedents del jaciment de reina Amàlia / Joan Enrich, Montse Gómez. -- 2004?. -- 44 f.: 11 f. de fot.
 • [v.3] (16 f. de plàn.): plànols

Memòria de les prospeccions arqueològiques als solars delimitats pels carrers stafael, Robador, Sadurní i rambla del Raval : primera fase: maig - juliol de 2002,segona fase: novembre - desembre de 2003

 • Gràcies a la intervenció ha sortit a la llum diversos pous de planta circular (edat medieval) i un possible forn del s. XIX. En aquesta última estructura s'han documentat tres parets i la boca coberta amb una volta. També s'ha documentat un dipòsit, així com un possible fossat d'un tram efímer demuralla. -- v.I (ca. 100 f.): 35 f. de fot., 7 f. de làm., 14 f. de plàn.
 • v.II (ca. 150 f.): fitxes UE
 • v.III (ca. 150 f.): fitxes UE
Resultados 1 a 10 de 18