S'estan mostrant 18 resultats

Descripció arxivística
ArqueoCat Edat Moderna
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

2 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Pere Mitjà, 81-87, de Barcelona (Barcelonès) : data intervenció: maig-juny 2008

Es poden diferenciar quatre moments d'utilització de l'espai al solar; un primer moment pel segle XIII, un segon moment posterior al XIII que formaria part d'una estructura més complexa que possiblement fou arrasada en el moment d'edificar l'edifici al XIX. Un tercer moment es trobariem els diferents dipòsits localitzats que gràcies a la ceràmica es situa al segle XVIII. L'últim moment seria l'edificació del segle XIX. -- Hi ha estudi històric de Veclus

Intervenció arqueològica efectuada a la Ronda Sant Pau, 6-8 i carrer Flors, 7 : abril 2000, i entre juliol i setembre del 2000

 • La intervenció va permetre documentar les característiques del tram de muralla localitzat i a la vegada posar al descobert una torre adossada al talús de la muralla. -- No hi ha memòria
 • Resum fet a partir de la documentació de l'expedient i la fitxa de la Carta Arqueològica
 • Conté recull de fotografies

Memòria del cobriment de les restes arqueològiques del solar situat entre els carrers Coronel Monasterio, Palomar, Andana de l'Estació i Passeig de Santa Coloma (Barcelona) : novembre 2000

Procediment de cobriment de les restes arqueològiques que permetrà la seva conservació en condicions òptimes i segures fins que es planifiqui l'excavació en extensió. -- El C/ Coronel Monasterio va ser assimilat dintre del carrer Fernando Pessoa, a partir de l'estiu 2008

Memòria de les intervencions arqueològiques efectuada al Passeig Picasso 22 : maig 2006 i juliol 2007

Ha permès documentar, d'una banda, estructures arqueològiques que es corresponen a l'últim moment de funcionament del barri de Ribera abans del seu enderroc entre els anys 1715 i 1718 i, per altra banda, s'han documentat una sèrie de retalls que es corresponen amb els nivells de construcció de l'edifici del segle XIX on es situa el soterrani. -- A l'expedient informe d'afectació

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Portaferrissa 21 : 8 de juny al 6 de juliol 2005

S'han obtingut restes de material ceràmic datable entre els segles XVI-XIX que han facilitat la documentació d'una tina i un pou, encara que no han estat suficients per presentar una evolució sincrònica completa de l'edifici ni de les seves fases constructives.

Intervenció arqueològica preventiva a l'avinguda Francesc Cambó, carrer Freixures i carrer Mercaders : agost - setembre de 2005

Totes les estructures i materials recuperats, que només s'han pogut documentar en planta o secció de forma molt parcial, semblen encaixar amb la història del barri i anteriors excavacions: medievals, part de l'entramat de grans i amples palaus gòtics; moderns, contemporanis als edificis inclosos al Catàleg de Patrimoni Arqueològic. Aquesta intervenció ha servit també per documentar diferents graus d'afectació de les restes arqueològiques per part dels serveis actuals.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva (sondeigs) al Passeig Picasso, 25, carrer de la Fusina, 13-15 : [5 a 30 de setembre de 2005]

La intervenció ha permès documentar tres fases diferents d'organitzacións de l'espai, compreses entre els segles XV i XIX entre les que destacal'estructura de l'església dels Menorets. A excepció de les estructures del segle XIX, la resta són part de l'antic barri de la Ribera. -- L'expedient conté: Informe preliminar d'intervenció arqueològica, Informe d'afectació de la intervenció arqueològica, CD (650 MB de planimetria sobre la incidència dels fonaments en les restes arqueològiques) i expedient de la intervenció 127/03 que afectaba la mateixa zona i no es va dur a terme.

Memòria de les prospeccions arqueològiques als solars delimitats pels carrers stafael, Robador, Sadurní i rambla del Raval : primera fase: maig - juliol de 2002,segona fase: novembre - desembre de 2003

 • Gràcies a la intervenció ha sortit a la llum diversos pous de planta circular (edat medieval) i un possible forn del s. XIX. En aquesta última estructura s'han documentat tres parets i la boca coberta amb una volta. També s'ha documentat un dipòsit, així com un possible fossat d'un tram efímer demuralla. -- v.I (ca. 100 f.): 35 f. de fot., 7 f. de làm., 14 f. de plàn.
 • v.II (ca. 150 f.): fitxes UE
 • v.III (ca. 150 f.): fitxes UE

Intervenció arqueològica a la prolongació de l'avinguda Francesc Cambó, entre els carrers Giralt el Pellisser, Gombau i de Fonollar : zona B del projecte d'infraestructures troncals des del carrer Carders a la central de RSU en el mercat de Santa Caterina,Barcelona, febrer-abril de 2004

 • Els resultats de la intervenció arqueològica evidencien l'existència de diversos tipus de restes arqueològiques i de diverses fases d'ocupació, amb un ventall cronològic que va des d'època tardoantiga fins els s.XVIII-XIX. Entre d'altres troballes, s'ha documentat una necròpolis tardoromana (19 sepultures), ceràmica medieval, i ceràmica blau catalana.-- v.1 (ca. 300 f.) inclou: inventari d'unitats estratigràfiques, inventari del material i dibuix arqueològic, inventari de fotografies
 • v.2 conté ca. 50 plàn
 • v.3 conté 69 diapositives.
 • CD inclou: 448 fot.

Memòria dels sondeigs arqueològics, codi 026/03, i de l'excavació arqueològica en extensió, codi 003/04 : ceina Amàlia, 16-16 bis,febrer-març 2003,febrer-abril 2004

 • L'excavació s'ha realitzat en un solar ocupat anteriorment per una casa-fàbrica del s. XIX. S'ha documentat les restes d'una cambra de combustió de forn modern per a la elaboració de vidre i un mur d'època moderna. D'època medieval s'ha documentat un pou i feixes de vinya, fet que fa pensar que era una zona hortícola. També s'han documentat estructures neolítiques, unes acumulacions de pedres amb restes de material arqueològic que podria tractar-se d'estructures de fixació de vasos grans. -- Memòria conjunta de les intervencions 003/04 i 026/03 efectuades els anys 2003 i 2004
 • [v.I] (196 f.: fot, 83 f. de làm., 1 f. de plàn.): inclou descripció i interpretació dels treballs realitzats
 • v.II (ca. 121 f.: 72 f. de fot.): inclou estudi de diverses mostres procedents del jaciment de reina Amàlia / Joan Enrich, Montse Gómez. -- 2004?. -- 44 f.: 11 f. de fot.
 • [v.3] (16 f. de plàn.): plànols
Resultats 1 a 10 de 18