Affichage de 23 résultats

Description archivistique
Navarro i Barberán, Carles
Aperçu avant impression Affichage :

9 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer de les Magdalenes 21-25 i carrer Tomàs Mieres 1-5, de Barcelona (Ciutat Vella) : data intervenció: del 16 al 29 de gener de 2007

Documentació d'estructures que segurament tenen relació amb la remodelació urbanística que va tenir lloc amb l'obertura de la Via Laietana. Es tractaria possiblement d'un sòl i un mur d'època moderna o contemporània. Inexistència de material arqueològic.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer dels Còdols, núm. 9, Local 4, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 13 al 24 de gener de 2020

Documentació de restes muràries i estructurals, on desataquen dues fosses sèptiques. Cronològicament poden ser atribuïbles entre el segles XVII-XVIII fins l'actualitat.

Arqueòlegs.cat

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Sant Crist, 70-72, plaça d’Ibèria, 5.al Districte de Sants-Montjuïc (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: Del 22 de gener de 2018 al 3 de maig de 2019

La intervenció ha posat al descobert diverses restes arqueològiques amb un ventall cronològic molt ampli, que va des dels segles V-VII fins al segle XX. Les restes corresponen a 19 sitges pertanyents a tres fases cronològiques diferenciades; tres enterraments de fossa simple; restes muraries; un pou; un hipogeu; una mina d’aigua i s’han documentat dos accessos del refugi núm. 819 de la Guerra Civil.

Antequem

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de l'Andana de l'Estació, 22-44 / carrer de Fernando de Pessoa, 54,64, al Districte de Sant Andreu (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció : del 22 de febrer fins al 5 de març de 2021 i del 31 de març a 1 d’abril de 2021

Intervenció realitzada en tres fases. S'han pogut documentar estructures relacionades amb el Rec Comtal

Ager Arqueologia, S.L.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer de Pare Manyanet, plaça d'Albert Badia i Mur, 1, Bonaventura de Gispert (Districte de Sant Andreu, Barcelona): dates de la intervenció: del 30 d'octubre al 14 de novembre de 2017

El seguiment posà de manifest la inexistència de restes arqueològiques a la zona afectada pel rebaix i desmuntatge de les piscines de les antigues intal.lacions esportives del "Club Natació Sant Andreu".

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer Méndez Núñez, 1-5, 2, Sant Pere més Alt, 65-57, Plaça Sant Pere, 15-16 de Barcelona (Barcelonès) : data de la intervenció: 19 de febrer al 9 de març de 2007

Es va evidenciar la presència de restes d'estructures que formarien part d'una vivenda i/o edificacions com a mínim d'una cronologia del segle XIX. També documentació de restes humanes i d'una inhumació, totes elles a la plaça de Sant Pere davant de l'entrada del Monestir de Sant Pere de les Puel.les.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer Nou de la Rambla 25-37 de Barcelona : dates de la intervenció: 18 d'abril a 5 de maig 2006

Constatació d'inexistència de restes arqueològiques a la zona afectada. Donada l'escassa profunditat de les rases realitzades, no es pot descartar que no hi hagi restes arqueològiques per sota de la cota a què s'ha excavat.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de la Princesa, núm. 11 al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 3 al 21 de juny de 2019

Intervenció motivada per la instal·lació d'un ascensor. S'han documentat restes muraries i claveguerams des de el segle XVII fins l'actualitat..

Ager Arqueologia, S.L.

Résultats 1 à 10 sur 23