Aperçu avant impression Fermer

Affichage de 1 résultats

Description archivistique
Miquel i López, Júlia Comerç, Carrer Paviment Avec objets numériques
Aperçu avant impression Affichage :

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Comerç, 27, al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció : del 18 d'octubre al 5 de novembre de 2021 i del 8 al 12 de novembre de 2021

Projecte d'instal.lació d'un nou clavegueró. Documentació d'estructures des d'època baixmedieval fins l'actualitat.

Ager Arqueologia, S.L.