S'estan mostrant 7 resultats

Descripció arxivística
Beltran de Heredia, Julia Edat Moderna
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

2 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

[Informe de l'excavació efectuada a l'Arxiu Administratiu]

 • Localització d'una domus romana, destacant la pavimentació d'opus signinum de les diferents habitacions. També s'ha recuperat una pintura del s. IV amb una inscripció. D'època tardoromana i alt medieval s'han recuperat diferents estructures muràries i algunes sitges i algunes estructures muràries de l'antic arxiu administratiu d'època moderna. -- El servei va otorgar el codi 341 a les intervencions a l'Arxiu Administratiu, però a la intervenció del 1990 i la del desembre del 1995 li van otorgar el 304.
 • No hi ha memòria. Documentació per fer la memòria a l'expedient: documentació administrativa [X83], llista de documentació gràfica, dibuixos i topografia [X84], Fitxes UE [X85-X86-X87] i inventari de material [X88-X89], i estudis complementaris
 • Calcs als Tubs. Al T15, calc de la pintura del cavaller

Memòria de l’excavació arqueològica en l’església de Sant Pau del Camp : dates de la intervenció del 5 de juny al 3 d’agost 2018

Intervenció emmarcada dins un projecte de restauració i rehabilitació del conjunt monumental. Es va documentar una ocupació força intensa des de l’època romana imperial fins a l’època medieval; manquen la majoria de dades relatives a l’època baix medieval, a causa d’uns rebaixos que, cap al segle XVIII o XIX, van afectar profundament la estratigrafia anterior.
Les formes d’ocupació més antigues romanen indeterminades, a causa de la densa superposició d’estructures posteriors; pel que fa a l’època medieval,es van documentar contextos funeraris i, sobretot, una sèrie d’estructures en relació amb les primeres fases de vida del monestir, entre les quals destaca el primitius absis de la nau. Encara a falta d’un registre estratigràfic complet, es va poder documentar també el pas cap a l’església romànica que constitueix el monument actual.
Finalment, ja d’època moderna, consten més inhumacions i les traces d’obres de reforma de gran envergadura.

Arquebisbat de Barcelona

Memoria de la excavación de la iglesia y hospital de Sant Llàtzer, Barcelona : 1 campaña, septiembre-diciembre de 1989,2 campaña, noviembre de 1990 a enero de 1991,3_ campaña, mayo-octubre de 1991

 • Intervenció realitzada a la capella de Sant Llàtzer, es pot veure l'evolució de la capella des de l'any 1114, fins al segle XX. -- Amb la col.laboració de Montserrat Gumà i Marquès, Albert López Mullor
 • Original a la Diputació de Barcelona
 • A l'expedient: v.1 - Documentació administrativa i llistats de fotografies; v.2 - Inventari de materials; v.3 - Dibuixos de 1991
 • Pdf al HD

Memòria de la intervenció arqueològica a la Pia Almoina : Barcelona,1993

 • S'han documentat les reformes efectuades en la muralla i en l'edifici de la Pia Almoina, trobant la torre núm. 6 que seria integrada a l'edifici en el s. XVI. De l'edifici s'han documentat un pou, una sèrie de grafittis, una finestra geminada del s. XIII i diferents voltes de maó i bufades. -- El Servei d'Arqueologia va assignar el codi originari 328 a dues intervencions diferents executades a la Pia Almoina (1993 i 1996). Per aquesta intervenció, el centre catalogador ha reassignat el codi 328a; per a la intervenció de 1996 el centre catalogador ha reassignat el codi 328b.
 • L'expedient a X100 inclou: reproduccions de graffitti, fitxes UE originals, plànols de treball i informe previ.
 • L'expedient a X101 (continuació) inclou: memòria original.
 • Diapositives 6x6 sense marc digitalitzades [71 diapositives]

Memòria de la intervenció arqueològica al mercat de la Boqueria : maig - juny de 1995

En la intervenció s'ha pogut documentar l'evolució de l'edifici al llarg del temps. Les estructures recuperades més antigues corresponen a tres murs en els quals s'ha pogut recuperar material ceràmic (s. XII). S'han recuperat també algunes monedes (s. XVII). També cal remarcar la presència de material ceràmic d'època romana.

Memòria de la intervenció arqueològica al subsòl del Museu d'Història de la Ciutat (Casa Padellàs, Plaça del Rei): 1997-1998

Intervenció vinculada a la instal.lació d'un ascensor. L'espai escollit estava ocupada per la casa mercedària. Documentació de l'intervallum, amb pavimentació i claveguera. A l'alta edat mitjana documentació d'un habitatge adossat a la muralla romana. A la baixa edat mitjana origen de la capella de Santa Àgata, a principis del segle XIV. D'època moderna i contemporània documentació de la Casa Mercedària

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada a la plaça Vila de Madrid : novembre 2000 - juliol 2003

 • Durant la intervenció síhan pogut documentar diferents estructures. Cal destacar la forta presència díinhumacions a la zona, ja que síha descobert una inhumació prehistòrica (del neolític inicial), una vía sepulcral durant líèpoca romana, que usaven els marges com a espai funerari, una estructura de caire tumular, incineracions que correspondrien a urnes funeràries i un pou de caire ritual. En aquests enterraments síhan descobert moltes ofrenes però sense aixovar. També síha catalogat uns enterraments del s. XVII, possiblement víctimes de la pesta i una cripta del s. XIX, Cal destacar la presència díestructures relacionades amb el Convent Carmelità de Santa Teresa de Jesús, construït el s. XVI ñ XVII, així com la presència díun sistema de clavegueram del s. XVII. Per acabar, cal remarcar la presència díun refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola. -- Memòria conjunta corresponents als codis d'intervenció 009/01, 106/00, 001/02 i 095/03
 • v.I (156 f., XLIV f. de làm.): inclou descripció dels treballs realitzats, tant a la superfície de la plaça afectada com en el tram sepulcral conservat i a l'espai que ocupa el local semisoterrat
 • v.II (ca. 150 f.): descripció i relació de les unitats estratigràfiques, fitxes UE (1)
 • v.III (ca. 100 f.): descripció i relació de les unitats estratigràfiques, fitxes UE (2)
 • v.IV (ca. 100 f.): descripció i relació de les unitats estratigràfiques, fitxes UE (3)
 • v.V (ca. 60 f.): descripció i relació de les unitats estratigràfiques, fitxes unitats funeràries
 • v.VI (ca. 200 f.): inventari dels materials arqueològics (1)
 • v.VII (ca. 100 f.): inventari dels materials arqueològics (2)
 • v.VIII (ca. 130 f.): inventari dels materials arqueològics (3)
 • v.IX (ca. 100 f.): inventari dels materials arqueològics (4)
 • v.X (ca. 100 f.): inventari dels materials arqueològics (5)
 • v.XI (ca. 100 f.): inventari dels materials arqueològics (6)
 • v.XII (ca. 150 f.): inventari dels materials arqueològics (7)
 • v.XIII (ca. 150 f.): inventari dels materials arqueològics (8)
 • v.XIV (ca. 80 f.): inventari dels materials arqueològics, material numismàtics, restes antropològiques i materials del refugi de la Guerra Civil Espanyola
 • v.XV(ca. 240 f. : 232 f. de fot.): documentació gràfica, fotografies
 • v.XVI ([35 f.] : 32 f. de plàn.): planimetria
 • v.XVII ([29] f. : 12 f. de fot.). Inclou: 1) Memòria de la conservació-restauració / Agustín Gamarra Campuzano, Gamarra & Garcia .-- [2000-2003?] .-- 9 f. ; 2) Memòria de conservació-preservació : protecció de l'excavació arqueològica Plaça Vila de Madrid / Agustín Gamarra Campuzano, Gamarra & Garcia .-- [1999] .-- 19 f.