Mostrando 21 resultados

Descripción archivística
Unidad documental simple Romà
Imprimir vista previa Ver :

1 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Criteris d'intervenció i estudi d'alternatives d'ús de l'edifici situat al carrer Regomir, 7-9 de Barcelona

Descripció de les característiques de l'edifici tant des del punt de vista arquitectònic com arqueològic. L'arquitecte proposa una sèrie de criteris d'intervenció, entre d'altres una diagnosi estructural de l'edifici i les seves patologies, una prospecció en extensió del subsòl de la finca i una avaluació de la importància de les restes aparegudes.

Informe geotécnico correspondiente al reconocimiento del subsuelo efectuado en el emplazamiento de la iglesia Catedral de Barcelona

Reconeixement del subsòl de l'espai situat entre l'interior de l'església Catedral de Barcelona, entre la porta principal i el Cor, del costat de la Pila Baptismal, on es projecta efectar una excavació per construir un museu arqueològic religiós.

Estudi històric-arquitectònic de la finca núm. 25 del carrer Ripoll de Barcelona

Es presenten les dades històriques recercades i els materials arquitectònics descoberts durant la intervenció. S'ha posat al descobert la secció completa d'un dels aqüeductes d'època romana que proveïa d'aigua la ciutat de Barcino. També s'ha recuperat una bona part de l'estructura medieval de la finca.

Resultados 1 a 10 de 21