Mostrar 14 resultados

Descrição arquivística
Atics Ceràmica
Previsualizar a impressão Ver:

5 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada a la plaça dels Traginers, 5-8 al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: dates de la intervenció : Del 27 de setembre al 15 d'octubre i del 20 d'octubre al 19 de novembre de 2021

Documentació de diverses estructures, mur d'època contemporània, d`'epoca romana i paviment, i restes ceràmiques

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a l'avinguda Diagonal, 327-341B (entre el carrer de Girona i el Passeig de Sant Joan), al Districte de L'Eixample de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció : Del 26 de novembre de 2020 al 30 de setembre de 2021

S'han documentat especialment dues zones d’estructures construïdes, la primera relacionada amb un complex productor adscrit al s.XIX, format per un grup de 12 cups soterrats destinats a l’emmagatzematge i posterior tractament de producció de vi, i un segon espai relacionat amb un sistema de circulació i aprofitament d’aigües destinades al reg o emmagatzematge de l’aigua relacionades amb una producció agrícola també del segle XVIII-XIX .

Atics

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer de l'Hospital , 56-58, Hospital de la Santa Creu - La Capella, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 4-31 d’octubre de 2019, del 6-15 de novembre de 2019 i del 2-5 de desembre de 2019

Intervenció motivaada per les obres d’adequació d’accessos a la Capella i reforma dels serveis amb nous sanitaris. Documentació de tota una sèrie d’estructures relacionades amb l’edifici actual. Conté material constructiu, restes de morter de calç, i ceràmica dels segles XVII i XVIII.

Atics

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer d'en Robador, 33 al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 20 de gener al 28 de febrer de 2020

Intervenció motivada per les obres de reforma i rehabilitació de la finca. Documentació d'una claveguera i ceràmica a tres estrats diferents.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Pont, 2-12, carrer del Cinca, 1-7B i plaça Ramon Riera, 2-2B, al Districte de Sant Andreu, Barcelona: data de la intervenció: del 29 de setembre al 20 d'octubre de 2016

Els treballs de neteja han permès documentar un seguit d'estructures de cronologia contemporània. Localització de tres àmbits quadrangulars, segurament corresponen a la planta baixa d'un edifici enderrocat a partir de 1920. Locatlizació de ceràmica, dipòsit d'aigua, cisternes o pou i un safareig. Localització de tres fites.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25, Can Cadena al Districte de Sant Martí de Barcelona: dates de la intervenció: del 6 al 17 novembre de 2017

Documentació a la cala C5 diversos paviments contemporanis, pertanyent al paviment originari de la masia. Recuperació de fragments de ceràmica a la cala C3 del segle XVII.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de l'Hospital, 101 i passatge Bernadí Martorell, 1 al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: dates de la intervenció: del 22 de març al 23 d'octubre de 2017

Documentació de tres fases constructives a la finca, baix medieval, moderna i contemporània. Documentació d'un gran abocador amb gran quantitat de fauna i material ceràmic del segle XIV i XV (reflexos metàl.lics i ceràmica verd i manganès), així com gressols, escòria de bronze i de ferro. Documentació del convent de l'Encarnació de les Carmelites calçades.

Atics

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer dels Àngels, 2-10, carrer del Carme, 40-44, carrer de les Floristes de les Rambles, 8B-16 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció, del 21 de març al 15 d'abril de 2016

Documentació d'un paviment de rajoles i el que sembla ser un dipòsit. El punt on s'ha trobat està dins els límits del convent del Carme.

Atics

Resultados 1 a 10 de 14