Showing 4 results

Archivistische beschrijving
Caballé i Crivillés, Gemma With digital objects
Print preview View:

Memòria d'intervenció arqueològica a l'edifici del carrer Marlet 1, carrer de l'Arc de Sant Ramon del Call, 6B-8B, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: dates de la intervenció: del 31 d'agost al 30 de setembre de 2015 ; del 14 de març al 21 d'abril de 2016 i del 26 al 28 de maig de 2016

Documentació d'estructures que va des de finals del segle IdC fins al moment de la construcció de l'edifici actual (1820), i una modificació posterior el 1862

Caballé i Crivillés, Gemma

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Santcliment núm. 22 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: del 30 de juliol al 10 d'agost de 2018

Documentació de diferents estructures, que s’haurien bastit i funcionat amb l’edifici actual, que es va construir a mitjans del segle XIX. Els resultats han estat negatius pel que fa a la localització d’estructures anteriors a l’edifici.
Els treballs arqueològics estaven associats a les obres de rehabilitació de l’edifici i han consistit en el seguiment arqueològic de
l’excavació del fossat de l’ascensor i la rasa de pas del clavegueró.
Les estructures localitzades es corresponien a la fonamentació d’un mur de tancament interior de l’edifici, així com estructures soterrades (canalitzacions de desguàs, una fossa sèptica i una fonamentació de ciment).

Caballé i Crivillés, Gemma

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de l'Hospital, 116 de Barcelona al Districte de Ciutat Vella, (Barcelonès): dates de la intervenció: Del 22 al 31 de juliol de 2020

Seguiment de l’excavació d’una rasa a la zona de l’entrada de l’edifici per al pas d’un nou clavegueram fins al col·lector del carrer. Intervenció negativa.

Caballé i Crivillés, Gemma

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Giralt el Pellisser 18 – carrer d’en Tarròs 15 al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: Del 31 d'octubre al 8 de desembre de 2019

Intervenció motivada pel control de l'excavació del fossat de l’ascensor. Les estructures documentades es corresponien a les fonamentacions de dos murs, que se situarien cronològicament als segles XVI-XVII.

Caballé i Crivillés, Gemma