Mostrar 2 resultados

Descrição arquivística
Chroma Ceràmica
Previsualizar a impressão Ver:

Memòria d'intervenció arqueològica al carrer d'Avinyó 30, carrer de N'Arai 10, plaça de George Orwell 4-5 (Casa dels Quatre Rius), al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: data intervenció: de l'11 d'octubre de 2007 al 18 d'abril de 2008

Documentació del fossat altoimperial, de la segona meitat del segle I dC. Del segle XIII es documenten retalls d'extracció i abocador de ceràmica de rebuig. Documentació de la primesa fase constructiva del call menor. Documentació de l'actual edifici del segle XVIII, anomenat casa dels Quatre Rius.

Serra Molinos, Jordi

Memòria d'intervenció arqueològica al carrer Marlet 1, carrer de l'Arc de Sant Ramon del Call, 6b, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: de 3 de novembre al 5 de desembre de 2008

Documentació de material ceràmic adscrit al Baix Imperi. Documentació d'estructures associades a edificacions baixmedievals.
L'actual intervenció, nomès ha permès constatar la presència d'estructures anteriors al segle XVII, sense poder-ne acotar-més la cronologia.

Chroma